Vaikuttavaa elintapaohjausta sosiaali- ja terveydenhuoltoon poikkihallinnollisesti

Hankeaika: 2/2017 - 12/2018
Hankkeen budjetti (Kainuu): 250 000 €
Rahoittaja: STM 80 %

VESOTE -hankkeessa kehitetään sosiaali- ja terveydenhuollon vaikuttavaa ja tavoitteellista elintapaohjausta painottaen liikuntaa, ravitsemusta ja lääkkeetöntä univaikeuksien hoitoa. Henkilöstön osaamista vahvistetaan elintapaohjauksen koulutuksin ja menetelmin. Terveyttä edistävää tukea ja ohjausta suunnataan kainuulaisiin miehiin, jotka ovat halukkaita muuttamaan omia elintapojaan, tavoitteena ehkäistä kansansairauksien kehittyminen.

Merkittävimpiä kansansairauksia kainuulaisten keskuudessa ovat diabetes, sydän- ja verisuonisairaudet ja tuki- ja liikuntaelinsairaudet. Sähköistä asiointia edistetään Kainuun omasoten kautta ja kehittämällä virtuaalinen elintapapoliklinikka osaksi sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmää.  Poliklinikalle luodaan myös elintapaohjauksen palvelutarjotin, joka auttaa ammattilaista ohjaamaan asiakasta alueellisille elintapaohjauksen poluille. Kehittämistyö toteutuu vuosina 2017 ja 2018, jonka jälkeen toiminta jää pysyvään käyttöön.

Sosiaali- ja terveysministeriö rahoittaa Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta -kärkihankkeen, johon tämä elintapaohjaukseen painottuva kehittämistyö sisältyy. Tavoitteena on laaja yhteistyö alueiden ja järjestöjen välillä, vaikuttavien menetelmien käyttö ja levittäminen sosiaali- ja terveydenhuollossa. Kainuun soten yhteistyökumppaneina ovat kuntien lisäksi Kainuun Liikunta ry ja Kainuun sydänyhdistys ry. 

VESOTE -hanketta hallinnoi UKK-instituutti. Mukana on 10 sairaanhoitopiiriä, Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö (KKI), Suomen Diabetesliitto sekä Suomen Mielenterveyden keskusliitto.

VESOTE-hankkeen hankesuunnitelma

Loppuraportti, Kainuun sote 

Kainuun soten osahankkeen projektipäällikkönä toimi Ulla Parkkila ja ravitsemusterapeuttina Laura Heikkilä.

Lisätietoja:

http://www.ukkinstituutti.fi/vesote

 

ravitsemus, elintapa, elintapaohjaus