OTE maakunnassa - Polut kuntoon

Budjetti: 258 600 €
Hankkeen rahoitus: STM 80 %

Kokeilun tavoitteena on saada aikaan saumaton, nopea ja oikea-aikainen sekä tarkoituksenmukainen työkyvyn tuen palveluketju työelämässä oleville ja työttömille osatyökykyisille. 

Näin me teemme sen Kainuussa:

 • rakennetaan työkyvyn tuen nopeat ja joustavat palveluketjut ja yhteistyöverkostot ja integroidaan ne tulevaan maakunta ja sote rakenteeseen / luodaan suunnitelmallinen ja kokonaisvaltainen toimintamalli, kirkastetaan eri toimijoiden rooleja ja työnjakoa, (järjestämisvastuu, toteuttamisvastuu sekä ohjaus ja arviointi erotetaan toisistaan), selvitetään kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmätoimintamallin mukaisen toiminnan tarve ja mahdollisuudet
 • edistetään työelämässä olevien sekä työttömien osatyökykyisten hoitoon ja kuntoutukseen ohjaamista osaamisen vahvistamisella, edistetään työkyvyn toteutumista panostamalla osatyökykyisen palvelutarpeen arvioinnin osaamiseen sekä palvelutarpeen arvioin-tien toteuttamiseen nopeasti ja oikea-aikaisesti; lisätään tietoa osatyökykyisten työllistämisen mahdollisuuksista ja tuista.
  • työpaikkakohtaisten työkykykoordinaattoreiden kouluttaminen Kainuun soteen, toiminnan liittämistä työterveyshuollon tukiprosesseihin, uudenlaisien toimintamallien kehittäminen osatyökykyisten työllistämiseen, 
  • työhönvalmentajat/työkykykoordinaattorit etsimään aktiivisesti asiakkaiden kanssa työllistymismahdollisuuksia 
 • erityisesti työkyvyttömien työnhakijoiden osalta: 
  • rakennetaan palveluketjut, joilla varmistetaan asiakkaiden saumaton eteneminen kuntoutumisen polulla. Huolehditaan palveluprosessiin tarpeiden mukaiset resurssit. Vahvistetaan ennakoivaa työotetta. Rakennetaan kuntoutuspolut, joissa asiakkaan etenemistä ja siirtymiä seurataan ja tuetaan ja näin ehkäistään palveluiden piiristä pois putoaminen esim. toimenpiteen keskeytymisen sattuessa.  
  • vaikutetaan työnantajien asenteisiin osatyökykyisten työllistämiseksi, lisätään tietoa osatyökykyisten työllistämisen mahdollisuuksista ja tuista. 
 • rakennetaan työkyvyn tuen palveluketjut, jotka kattavat kuntoutustutkimuksen, tuki- ja liikuntaelin- ja mielenterveysongelmiin liittyvät ratkaisut; päivitetään palveluntuottajan - Kainuun soten olemassa olevat varhaisen tuen toimintamallit ja hoitopolut huomioimaan osatyökykyiset tarkemmin ja nopeammin; täsmennetään työsuhteessa olevien osalta työterveyshuollon roolia prosessissa 
 • selvitetään sähköisen työkalun tarvetta prosessien hallintaa