Työ Unelmatyöksi

Hankkeen kesto: 1.9.2015 – 31.12.2017
Budjetti: 571 433 €
Rahoittaja: ESR 70 % Kainuun sote 30 %

Työ Unelmatyöksi - tuottavuutta ja työhyvinvointia Kainuun sotessa -hankkeen tavoitteena on parantaa Kainuun soten henkilöstön työhyvinvointia. Painopisteenä on työyhteisöjen vuorovaikutuksen ja työntekijöiden osallisuuden parantaminen. Paremmat vaikutusmahdollisuudet työhön parantavat työntekijöiden työhyvinvointia sekä nostavat työn tuottavuutta korkeamman työmotivaation, työkyvyn ja työssä jaksamisen myötä.

Hankkeessa järjestetään työyhteisövalmennusta, jossa työyhteisön vuorovaikutusta parannetaan yksilön itsetuntemusta kehittämällä. Hankkeessa koulutetaan työyhteisökonsultteja, jotka jatkossa tukevat työyhteisöjen vuorovaikutusta.

Esimiestyön tasolla vuorovaikutusta kehitetään eri tavoin. Hankkeessa rakennetaan esimiesten perehdytysohjelma ja sen tueksi Esimiehen käsikirja, joka kattaa tärkeimmät esimiestyön osa-alueet.

Organisaation toimintaa kehitetään myös osaamisen, työelämän joustojen ja työkyvyn ylläpitämisen teemoissa. Kokeiluja etsitään uusien työtapojen, hyvien käytäntöjen levittämisen sekä pelillisyyden saralta.

 

Työhyvinvointi