Asiakaspalautteen keräämisen ja käsittelyn kehittäminen

Työpaketin tavoitteena on ottaa hyvinvointialueella käyttöön asiakaspalautejärjestelmä, jonka avulla palautetta saadaan kerättyä, käsiteltyä ja raportoitua sujuvasti. Kehittämisen tuloksena asiakkailla on mahdollisuus antaa palautetta yhdenmukaisella tavalla ja seurata palautteiden tuloksia. Hyvinvointialue saa vertailukelpoista asiakaskokemustietoa, jota se voi hyödyntää palveluiden kehittämisessä ja tiedolla johtamisessa. Lisäksi palautetieto siirtyy automaattisesti THL:lle, jossa sitä käytetään kansallisen arvioinnin ja ohjauksen tukena.

Työpaketti liittyy asiakaspalautteen kansallisen yhtenäistämisen hankkeeseen, jossa ovat mukana THL, DigiFinland ja hyvinvointialueet. 

Yhteystiedot:

Hannele Elonvuo
suunnittelija
puh. 040 689 3825
hannele.elonvuo@kainuu.fi