Nuorten ja nuorten aikuisten mielenterveyden edistäminen ja neuropsykiatrisen hoitopolun kehittäminen

Nuorten ja nuorten aikuisten mielenterveyden edistämisen työpaketissa tavoitteena on luoda mielenterveyden edistämisen toimintamalli ja kehittää nuorten mielenterveystyön palveluprosessia. Hankkeen aikana luodaan ja otetaan käyttöön malli nuorten mielenterveystarkastuksesta kouluille sekä edistetään psykososiaalisten hoitointerventioiden ja digitaalisten omahoitoa tukevien työkalujen käyttöönottoa ja niihin ohjautumista. Lisäksi luodaan ja pilotoidaan nuorten matalan kynnyksen mielenhyvinvoinnin tuen malli nuorten kasvuympäristöön. 


Osana työpakettia kartoitetaan neuropsykiatristen tutkimusten ajankohtaista tilannetta sekä luodaan nuorten ja nuorten aikuisten neuropsykiatrinen hoito- ja palvelupolku. Palvelupolussa huomioidaan perustason ja erikoissairaanhoidon työnjako sekä luodaan toimiva yhteistyömalli asiantuntijatyöryhmän avulla. 
Hoitoon ohjautumista helpotetaan digihoitopolun käyttöön ottamisella ja vahvistetaan oikea-aikaista ohjautumista mm. psykososiaalisiin hoitointerventioihin. 
Hankkeen aikana vahvistetaan ammattilaisten osaamista niin diagnostiikan kuin kuntoutuksenkin osalta työntekijäresurssit huomioiden.

Yhteystiedot:

Maria Kykyri 
suunnittelija
puh. 040 667 4267
maria.kykyri@kainuu.fi

Niina Piirainen
suunnittelija
puh. 040 674 1225
niina.j.piirainen@kainuu.fi

Marika Uhlbäck
suunnittelija
puh. 040 670 1491
marika.uhlback@kainuu.fi

Outi Peräkylä
suunnittelija
puh. 040 685 2498
outi.perakyla@kainuu.fi