Lapsiperheiden, nuorten ja heikoimmassa asemassa olevien suun terveydenhuollon palveluiden ja toimintamallien kehittäminen

Suun terveydenhuollon työpaketin tavoitteena on heikoimmassa ja haavoittuvassa asemassa olevien lasten, nuorten ja lapsiperheiden suun terveyden edistäminen sekä palveluiden saatavuuden vahvistaminen parantamalla heikossa ja haavoittuvassa asemassa olevien kainuulaisten pelkopotilaiden hoitoon pääsyä.

Tavoitteita edistetään suun terveyden ja elintapaohjauksen jalkautuvan työn ohjausmallin avulla maahanmuuttajaperheille yhteistyössä maahanmuuttajapalveluiden kanssa sekä liittämällä NOPSA-perhetyöhön palveluun ohjaaminen osaksi suun terveydenhuollon toimintatapoja. Nuorten suun terveyden edistämisen toimintamallia jatketaan pilotoimalla 17-vuotiaiden nuorten viimeisiä maksuttomia suun terveystarkastuksia liikuteltavan suun hoitoyksikön avulla Kainuun ammattioppilaitoksen tiloissa vuosina 2024–2025. Suun terveydenhuolto liitetään osaksi Kainuun perhekeskusverkostotoimintaa ja kehitetään kainuulaisten pelkopotilaiden hoito- ja palveluketjua perusterveydenhuollon sekä erikoissairaanhoidon yhteistyötä vahvistaen.

Kainuulaisten ennaltaehkäisevää suun omahoitoa halutaan vahvistaa ja sitä tuetaan interaktiivisen ja digitaalisen DentView -virtuaalikioskin avulla. DentView -virtuaalikioskeilta löytyy ikäryhmittäin räätälöidyt ohjelmapolut seitsemällä eri kielellä. Virtuaalikioskit ovat vapaasti kaikkien hyvinvointialueen asiakkaiden hyödynnettävissä ilman ajanvarausta 4/2024–3/2025. DentView -virtuaalikioskit löytyvät Kainuun keskussairaalan pääaulan omahoitopisteeltä sekä Teppanan, Sotkamon ja Suomussalmen hammashoitoloiden odotustiloista. Suun terveydenhuollossa hyödynnetään myös liikuteltavaa DentView -tablettia mm. maahanmuuttajaperheiden sekä nuorten parissa.

Suun terveydenhuollon toimintamallien tarkemmat kuvaukset päivittyvät Kainuun hyvinvointialueen Kestävän kasvun ohjelmaan liitettyihin toimintamalleihin Innokylään.

Yhteystiedot:

Eve-Maria Hänninen
suunnittelija
puh. 040 187 0978
eve-maria.hanninen@kainuu.fi