Hyte-palvelukonsepti ja digitaalinen palvelutarjotin

Hyte-palvelukonseptin tavoitteena on, että asukkaat ohjautuvat tarpeenmukaisiin palveluihin. Hankkeessa kehitetään monialainen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelukonsepti, joka tarkoittaa työkaluja ja toimintamalleja ammattilaisille asiakas- ja palveluohjauksen tueksi. Palvelukonsepti sisältää lisäksi digitaalisen palvelutarjottimen, joka kokoaa monialaisesti Kainuun hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelut hyvinvointialueelta, kunnilta ja järjestöiltä. 


Tavoitteena on ottaa käyttöön digitaalinen palvelutarjotin, joka vahvistaa asukkaiden ja ammattilaisten tietoutta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palveluista. Hyte-palvelukonseptia ja digitaalista palvelutarjotinta kehitetään kansallisesti alueelliset tarpeet huomioiden. Digitaaliselle palvelutarjottimelle palvelutiedot tulevat palvelutietovarannosta ja Lähellä.fi–palvelusta. Hankkeessa tuetaan hyvinvointialuetta, kuntia ja järjestöjä tehostamaan palvelutietovarannon ja Lähellä.fi-palvelun käyttöä.

Yhteystiedot:

Maarit Rajatalo
suunnittelija, sairaanhoitaja YAMK         
puh. 040 672 0806
maarit.rajatalo@kainuu.fi
Laura Moilanen
suunnittelija, FM (tietojenkäsittelytiede)
puh. 040 658 2308
laura.moilanen@kainuu.fi