Omaishoidon palvelujen saatavuuden edistäminen

Omaishoidon kehittämisen tavoitteena on vahvistaa omaishoitajien palvelukokonaisuutta ja palveluihin pääsyä. Toimenpiteet sisältävät omaishoitajien jaksamisen tunnistamista, tilanteen arviointia, palvelujen koordinointia, oikea-aikaista palveluihin pääsemisen edistämistä, vapaan mahdollisuuksien varmistamista sekä varhaisen tuen edistämistä.

Yhteystiedot:

Virpi Lumpo
suunnittelija
puh.044 797 5381
virpi.lumpo@kainuu.fi