Terapiat etulinjaan -toimintamalli

Terapiat etulinjaan -toimintamallin avulla on mahdollisuus parantaa perustason mielenterveyspalveluiden saatavuutta ja prosesseja. Toimintamalli on osa kansallista mielenterveysstrategiaa ja sote-uudistuksen tukea. Toimintamallin keskiössä ovat psykososiaalisen tuen ja hoitojen porrastaminen sekä osaamisen vahvistaminen, ammattilaisten työtä tukevat digitaaliset ratkaisut ja yhteiskehittäminen. Tavoitteena on, että yhä useampi apua hakeva asiakas saa oikea-aikaisesti oikeatasoista tukea ja hoitoa perustasolla.

Toimintamalli kattaa kaikki ikäryhmät ja sen käyttöönotto on alkanut Hellä–hankkeen aikana. Mallin laajeneminen ja juurruttaminen jatkuu Kestävän kasvun Kainuu II–hankkeessa.

Terapiakoordinaattorin tehtävänä on tukea ja ohjata ammattilaisia uusien työvälineiden ja menetelmien käytössä sekä auttaa alueita prosessien kehittämisessä ja seurannassa alueen erityispiirteet huomioiden.

Lisätietoa Terapiat etulinjaan -toimintamallista

Yhteystiedot: 

Anna-Leena Åman
terapiakoordinaattori
puh. 044 735 2982
anna-leena.aman@kai­nuu.fi