Häiriökysyntä sosiaali- ja terveyspalveluissa

Häiriökysyntä tarkoittaa sitä, että organisaation palveluprosessit eivät syystä tai toisesta pysty vastaamaan asiakkaan tarpeisiin.
Asiakas ei saa hakemaansa palvelua lainkaan tai saa sitä vain osittain, mikä ajaa hänet yhä uudelleen avun piiriin. Tämän vuoksi palvelut jonoutuvat ja kierre palveluiden ruuhkautumisesta syntyy. Häiriökysyntä ei koskaan johdu asiakkaasta vaan syy on palveluprosessissa.

Häiriökysynnän vaikutus näyttäytyy erilailla riippuen siitä, tarkastellaanko asiaa organisaation johdon, henkilöstön tai palveluita käyttävien asiakkaiden näkökulmasta.

Tavoitteena on edistää kainuulaisten kiireetöntä hoitoon pääsyä ja hoidon saatavuutta perusterveydenhuollossa sekä lisätä kustannusvaikuttavuutta vähentämällä häiriökysyntää.
 

Yhteystiedot:

Tanja Juntunen 
suunnittelija, sairaanhoitaja YAMK
puh. 040 674 9157
tanja.juntunen@kainuu.fi