Muutoskyvykkyys voimavaraksi

Työelämän laatu on yhteinen asia

Yhteiskunnalliset muutokset vaikuttavat työelämään moninaisesti. Vaatii taitoa, muutoskykyä elää monimutkaisessa maailmassa ja saada aikaan kestäviä muutoksia yhdessä muiden kanssa. Muutoskyky on toisaalta reagoimista, mutta myös varautumista ja tulevaisuuteen vaikuttamista. (SITRA 2023).

Menestyneen organisaation kyvykkyyksiä ovat johtaminen, esihenkilötoiminta, toimintakulttuuri, prosessit ja osaaminen. Kyvykkyys muutoksiin mahdollistuu yhteisöllisyyden, osallisuuden, merkityksellisyyden, uudistumisen ja valmentavan johtajuuden keinoin. Hyvä työelämän laatu vaatii yhteistä aikaa, yhteisiä ajattelu- ja toimintamalleja kaikilta hyvinvointialueen toimijoilta. Yhteiskehittämällä ja työelämäninnovaatioilla voidaan merkittävästi parantaa työn sujuvuutta ja saada aikaan kustannusvaikuttavuutta. Organisaation strategia ohjaa tätä tavoitteellista toiminnan kehittämistä eli antaa suunnan muutokselle. Vastavuoroisella viestinnällä kaikilla on selkeä ymmärrys siitä, mihin suuntaan organisaatio haluaa mennä muutoksen kautta. Strategian arvot: vastuullisuus, avoimuus, luotettavuus ja oikeudenmukaisuus näkyvät tekoina arjessamme. Yhdessä onnistumme perustehtävässämme tuottaa terveyttä, turvaa ja hyvinvointia Kainuussa.

Muutoskyvykkyyden valmentajan työpaketissa tavoitteena on vahvistaa heikommassa asemassa olevien asiakasryhmien palveluita tuottavien yksiköiden muutoskyvykkyyttä toteuttamalla toimenpiteitä työyhteisöissä, esihenkilötyössä ja organisaation johtamisessa pohjautuen mitattuun QWL–tietoon ja analyyseihin. QWL–prosessi pohjautuu tiedolla johtamiseen, jossa QWL–kysely on tietoa tuottava mittari. Yhteiskehittämisen toimintamalli konkretisoituu QWL–prosessissa. Hankkeen aikana tavoitteena on laatia systemaattinen työelämän laadun tiedolla johtamisen toimintamalli.

TIEDÄ, TUNNE JA TOIMI – yhdessä.

Hyvää työpäivää ja huomista meille kaikille!

Yhteystiedot:

Anu Kyllönen
muutoskyvykkyyden valmentaja
puh. 040 664 3982
anu.kyllonen@kainuu.fi