Digitaalisten palveluiden käytön tukeminen

Digitaalisista palveluista on sitä enemmän hyötyä, mitä useampi kansalainen niitä käyttää, ja mitä tehokkaammin työntekijät ohjaavat asiakkaita digitaalisten palveluiden käytössä etenkin käyttöönoton alkuvaiheessa. 

Digitaalisten palveluiden käytön tukemisen työpaketissa tavoitteena on varmistaa kansalaisten ja asiakastyötä tekevän henkilöstön digituen saatavuus ja saavutettavuus digitaalisten toimintamallien käyttöönotossa. Lisäksi tavoitteena on laajentaa Suomi.fi–valtuuksien avustettu valtuutus henkilöasiakkaille–palvelun käyttöä siten, että asukkaat, joilla on toimintarajoitteita, voisivat tehdä Suomi.fi -valtuudet avustettuna kotonaan. 
 

Yhteystiedot:

Marjo-Riitta Keränen
suunnittelija 
puh. 040 610 6036
marjo-riitta.keranen@kainuu.fi
Eija Tusa
suunnittelija
puh. 040 688 4044
eija.tusa@kainuu.fi