PSOP–järjestelmän käytön laajentaminen

Kestävän kasvun Kainuu II–hanke on tukemassa Kainuun hyvinvointialueen ostopalvelujen organisoinnin uudistamista. Jo Kainuun soten aikana oli käytössä Palveluseteli-ostopalvelu–järjestelmä PSOP ikäihmisten palveluissa, vammaispalveluissa sekä suun terveydenhuollossa. Tavoitteena on tehostaa palvelusetelien ja ostopalvelujen hallinnointi–prosessia ottamalla käyttöön digitaalinen toimintamalli, jossa hyödynnetään Palveluseteli-ostopalvelu–järjestelmää (PSOP). Ostopalvelujen organisoinnin uudistaminen parantaa kustannusvaikuttavuutta ja palvelujen saatavuutta. Ammattilaisten resursseja vapautuu ostolaskujen käsittelystä asiakastyöhön. Lisäksi ostopalveluista saadaan tietoa tietojohtamisen järjestelmään tiedolla johtamisen tueksi samalla tavoin kuin omasta tuotannosta.  

Hankkeessa tuetaan digitaalisen toimintamallin käyttöönottoa palveluseteleiden ja ostopalveluiden hallinnoimisessa sekä laajennetaan Palveluseteli-ostopalvelujärjestelmä PSOP:n käyttöä kaikkiin palveluihin, joissa ostopalveluja tai palveluseteleitä käytetään palvelujen järjestämiseksi. Tarkoituksena on myös edistää ostopalveluista saatavien tietojen hyödyntämistä järjestämistehtävässä tuomalla niitä tiedolla johtamiseen päätöksenteon tueksi. 

Lisätietoja järjestelmästä

Yhteystiedot:

Outi Väyrynen
projektijohtaja
puh. 044 797 5367
outi.vayrynen@kainuu.fi