Rakenteellisen sosiaalityön raportoinnin kehittäminen

Rakenteellisesta sosiaalityöstä säädetään sosiaalihuoltolaissa (1301/2014, 7 §), jonka mukaan rakenteellisella sosiaalityöllä on huolehdittava sosiaalista hyvinvointia ja sosiaalisia ongelmia koskevan tiedon välittymisestä ja sosiaalihuollon asiantuntemuksen hyödyntämisestä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Rakenteelliseen sosiaalityöhön kuuluu mm. sosiaalihuollon asiakastyöhön perustuvan tiedon tuottaminen asiakkaiden tarpeista ja niiden yhteiskunnallisista yhteyksistä sekä tarpeisiin vastaavien sosiaalipalvelujen ja muun sosiaalihuollon vaikutuksista, sekä tavoitteelliset toimet ja toimenpide-ehdotukset sosiaalisten ongelmien ehkäisemiseksi ja korjaamiseksi. 

Rakenteellisen sosiaalityön raportoinnin kehittämistä koskevan työpaketin tavoitteena on toimeenpanna Kainuun hyvinvointialueella rakenteellisen sosiaalityön kansallinen, yhtenäinen ja vertailukelpoinen raportoinnin malli, joka on kehitetty yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja muiden hyvinvointialueiden kanssa. 

Työpaketin suunnittelija osallistuu THL:n rakenteellisen sosiaalityön kansallisen verkoston toimintaan. Kainuun hyvinvointialueelle luodaan valtakunnallisen mallipohjan avulla alueellinen rakenteellisen sosiaalityön toteutussuunnitelma yhteistyössä hyvinvointialueelle nimetyn rakenteellisen sosiaalityön (RAKE) työryhmän kanssa. Lisäksi kehitetään edelleen sosiaalisen raportoinnin prosessia Kainuussa. Tavoitteena on edistää ja vahvistaa rakenteellisen sosiaalityön tuottaman tiedon hyödyntämistä hyvinvointialueen johtamisessa, palveluiden kehittämisessä sekä asiakkaiden hyvinvoinnin edistämisessä. 

Yhteystiedot:

Suvi Ruotsalainen
suunnittelija (50 %), YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä 
puh. 044 797 4220
suvi.ruotsalainen@kainuu.fi