Asiakkaiden hoito- ja palveluketjujen uudistaminen ja digitalisointi

Työpaketin tavoitteena on turvata pitkäaikaissairaiden ja riskissä olevien kainuulaisten oikea-aikainen hoitoonpääsy ja hoidon toteutuminen kehittämällä asiakaslähtöisiä, monialaisia hoito- ja palveluketjuja sekä palvelujen laatua.

Tarkoituksena on tuottaa hyvinvointialueen sivuille asiakaslähtöisiä palvelupolkuja, jotka vahvistavat sekä asiakkaan että ammattilaisen tietoutta hyvinvointialueen tarjoamista palveluista. Palvelupolkujen tavoitteena on turvata hoidon jatkuvuus ja oikea-aikainen hoitoonpääsy. 

Toimenpiteet toteutetaan jo aiemmin tunnistettujen asiakas- ja potilastarpeiden mukaisesti. Niillä tuetaan ja edistetään jatkuvuutta, monialaista ja moniammatillista yhteistyötä ja palveluiden yhteensovittamista eri toimijoiden välillä sekä asiakaskeskeistä toimintatapaa.

Kainuun hyvinvointialueen helppokäyttöiset sähköiset palvelut tukevat ennaltaehkäisyä, matalan kynnyksen avun saantia ja asiakkaiden ohjautumista oikean avun piiriin.

Yhteystiedot:
   

Nina Akbaba
suunnittelija
puh. 040 662 5791
nina.akbaba@kainuu.fi
Heli Elfving
suunnittelija
puh. 040 684 6428
heli.elfving@kainuu.fi