Digitaaliset hoito- ja palveluketjut

Digihoito- ja palveluketjujen käyttöönoton tavoitteena on asiakasprosessien sujuvoittaminen ja etäasioinnin määrän lisääminen. 

Mitä digitaalisilla hoito- ja palveluketjuilla käytännössä tarkoitetaan?

Digitaalisilla hoito- ja palveluketjuilla vastataan potilaan tiedonjanoon hänen oireestaan tai sairaudestaan. Hoitoketjut pitävät sisällään tutkittua tietoa, tuovat lisäarvoa ja täydentävät potilaan hoitoa. Digitaalisilla hoitoketjuilla potilas voi viestitellä hoitavien ammattilaisten kanssa digitaalisesti ja tietoturvallisesti riippumatta ajankohdasta tai paikasta. 

Toimenpiteet

Perusterveydenhuoltoon ja erikoissairaanhoitoon kehitetään ja otetaan käyttöön digitaalisia hoito- ja palveluketjuja palvelumuotoilun keinoin. 
Rakennetaan vaikuttavin digitaalinen hoito- ja palveluketjujen asiakaslähtöinen ja työntekijäystävällinen palvelualustaratkaisu.

Yhteystiedot:

 

Heta-Maija Kalilainen
suunnittelija
puh. 040 668 6652
heta-maija.kalilainen@kainuu.fi