Kirjaamiskäytäntöjen kehittäminen sosiaali- ja terveyspalveluissa

Kirjaamisen kehittämisen tarkoituksena on tukea Kainuun hyvinvointialueen vaikuttavuusperusteista ohjausta kehittämällä kirjaamiseen liittyvää osaamista. 

Tavoitteena on vahvistaa palvelujen saatavuutta, jatkuvuutta ja kustannusvaikuttavuutta parantamalla kirjaamisen laatua. 
Kirjaamiskoordinaattori osallistuu Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kirjaamista edistävään verkostoon sekä sosiaalialan osaamiskeskusten Kansakoulu–hankkeen toimintaan sekä välittää tietoa Kainuun hyvinvointialueen ja valtakunnallisten toimijoiden välillä. 

Kainuun hyvinvointialueella selvitetään kirjaamisen lähtötaso; osaaminen, tietojärjestelmien tilanne sekä olemassa olevat työtavat ja käytännöt. 
Alueelle laaditaan kirjaamisen koulutusrakenne ja koulutussuunnitelma. Kirjaamisen osaamista tukemaan järjestetään työpajoja ja valmennuksia. 
Lisäksi tarvittaessa tehdään lisäohjeistuksia, joilla voidaan varmistaa kansallisten kirjaamisohjeiden käyttöönotto, erityisesti hoitotakuun seurannan vaatiman kirjaamisen yhtenäistäminen. 

Kirjaamisen kehittämistä lähdetään toteuttamaan yhdessä työntekijöiden kanssa. Kehittämisen tavoitteena on luoda pysyvät rakenteet organisaatioon laadukkaan kirjaamisen ylläpitämiseksi. 

Yhteystiedot:

Satu Mikkonen
suunnittelija
puh. 040 156 2733
satu.m.mikkonen@kainuu.fi