Sähköisen perhekeskuksen kehittäminen

Kainuussa halutaan tarjota asukkaille kansallisia digitaalisia palveluja. Palveluiden pitää sulautua sekä kainuulaisen ihmisen että työntekijän näkökulmasta selkeäksi kokonaisuudeksi jo olemassa olevien digipalvelujen kanssa ja niiden tulee istua kehitettyihin tai kehitettäviin toimintamalleihin. 

Kestävän kasvun Kainuu II–hankkeessa otetaan käyttöön sähköisen perhekeskuksen Omaperhe–osio osaksi perhekeskuspalvelukokonaisuutta. 
Omaperhe on digitaalinen palvelukanava, joka tarjoaa luotettavaa tietoa raskauteen, synnytykseen, vauvavuoteen, lapsuuteen ja nuoruuteen sekä vanhemmuuteen ja parisuhteeseen liittyvissä asioissa. Omaperhe auttaa perheitä löytämään oikeanlaista palveluiden piiriin. 

Omaperheen lisäksi hankkeessa osallistutaan Nuorten Helpperin ja ammattilaisten portaalin kansalliseen kehittämiseen ja otetaan ne käyttöön Kainuussa. Hankkeessa edistetään palvelujen markkinointia ja tuetaan asiakkaita sähköisen palvelun käyttöön. Lisäksi osallistutaan perheiden tarina -auttamisen chat työhön ja sen linkittämiseen osaksi sähköistä perhekeskusta.

Yhteystiedot:

Johanna Hoikkala
suunnittelija
puh. 040 6711022
johanna.hoikkala@kainuu.fi