Omavalvonta

Omavalvonta on valvonnan ensisijainen ja tärkein muoto. Omavalvonnalla tarkoitetaan palvelujen tuottamiseen kuuluvaa ennakoivaa, toiminnanaikaista ja jälkikäteistä laadun- ja riskienhallintaa, jonka avulla varmistetaan asiakas- ja potilasturvallisuuden toteutuminen. Hyvinvointialueen järjestäjän valvonnan vastuu muodostuu oman toiminnan, hankintojen sekä yksityisen palvelutuotannon ohjauksen ja valvonnan muodostamasta kokonaisuudesta.

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta ohjaa omavalvontaa: