Kiireettömään hoitoon pääsyn toteutuminen terveysasemilla

Terveydenhuoltolaki määrittelee kiireettömään hoitoon pääsyn aikarajat (ns. hoitotakuun). Lain mukaan

  • potilaan on saatava arkipäivisin virka-aikana välittömästi yhteys terveyskeskukseen. Yhteydensaanti terveysasemille toteutuu takaisinsoittopalvelulla.
  • Hoidon tarpeen arviointi on tehtävä saman päivän aikana.
  • Kiireettömään hoitoon on päästävä 14 vuorokaudessa, kun hoitoon hakeutumisen syynä on sairastuminen, vamma, pitkäaikaissairauden vaikeutuminen, uudet oireet tai toimintakyvyn alenema. Muissa tilanteissa hoitoon on päästävä 3 kuukaudessa tai asiakkaan hoito- tai kuntoutussuunnitelman mukaisesti.

 

 

Terveysasema

Hoitoon pääsy (päivitetty 19.10.2023)

Hyrynsalmen terveysaseman vastaanotto

Hoitotakuu toteutuu

Kajaani, yleislääketieteen poliklinikka ja 
Vuolijoen terveysaseman vastaanotto

Hoitotakuu toteutuu

Kuhmon terveysaseman vastaanotto

Hoitotakuu ei toteudu

Paltamon terveysaseman vastaanotto

Hoitotakuu ei toteudu

Ristijärven terveysaseman vastaanotto

Hoitotakuu toteutuu

Sotkamon terveysaseman vastaanotto

Hoitotakuu toteutuu

Suomussalmen terveysaseman vastaanotto

Hoitotakuu toteutuu

Kainuun sairaanhoitopiirin odotus- ja jonotilanne

 

 

hoitoon pääsy hoitoonpääsy odottajat ja jonottajat