Kiireettömään hoitoon pääsyn toteutuminen terveysasemilla

Terveydenhuoltolaki määrittelee kiireettömään hoitoon pääsyn aikarajat (ns. hoitotakuun). Lain mukaan

  • potilaan on saatava arkipäivisin virka-aikana välittömästi yhteys terveyskeskukseen. Yhteydensaanti terveysasemille toteutuu takaisinsoittopalvelulla.
  • Hoidon tarpeen arviointi on tehtävä saman päivän aikana.
  • Kiireettömään hoitoon on päästävä 14 vuorokaudessa, kun hoitoon hakeutumisen syynä on sairastuminen, vamma, pitkäaikaissairauden vaikeutuminen, uudet oireet tai toimintakyvyn alenema. Muissa tilanteissa hoitoon on päästävä 3 kuukaudessa tai asiakkaan hoito- tai kuntoutussuunnitelman mukaisesti.

 

 

TerveysasemaHoitoon pääsy (päivitetty 5.4.2024)
Hyrynsalmen terveysaseman vastaanottoHoitotakuu toteutuu
Kajaani, yleislääketieteen poliklinikka ja 
Vuolijoen terveysaseman vastaanotto
 
Kuhmon terveysaseman vastaanottoHoitotakuu toteutuu
Paltamon terveysaseman vastaanotto 
Ristijärven terveysaseman vastaanotto 
Sotkamon terveysaseman vastaanottoHoitotakuu toteutuu
Suomussalmen terveysaseman vastaanottoHoitotakuu toteutuu

Kainuun sairaanhoitopiirin odotus- ja jonotilanne

 

 

hoitoon pääsy hoitoonpääsy odottajat ja jonottajat