Kiireettömän hoitoon pääsyn toteutuminen suun terveydenhuollossa


Terveydenhuoltolaki määrittelee kiireettömään hoitoon pääsyn aikarajat (ns. hoitotakuun). Lain mukaan
potilaan on saatava arkipäivisin virka-aikana välittömästi yhteys hammashoitolaan. Yhteydensaanti hammashoitoloihin toteutuu takaisinsoittopalvelulla.

Hoidon tarpeen arviointi tehdään suun terveydenhuollossa ensimmäisen yhteydenoton yhteydessä puhelimitse. 

Potilaan tulee päästä hoitoon suun terveydenhuollossa viimeistään neljässä kuukaudessa arviosta.

 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL ylläpitää AVOHILMO -rekisteriä, josta nähtävillä tarkemmat tiedot hoitoon pääsystä.
Tiedot katsottavissa: Käynnin toteutuminen hoidon tarpeen arvioinnista käyntiin - Avohilmo: Hoitoonpääsy suunterveydenhuollossa hoidon tarpeen arvioinnista toteutuneeseen käyntiin

KuntaHoitoon pääsy (päivitetty 10.1.2024)

Hyrynsalmi
ei jonoa

Kajaani
 
jono

Kuhmo
ei jonoa

Paltamo
ei jonoa

Ristijärvi
ei jonoa

Sotkamo
jono

Suomussalmi
ei jonoa