Lapsen ja perheen palvelutarpeen arviointi

Palvelutarpeen arviointi tarkoittaa lapsen ja perheen nykytilanteen kartoitusta ja tuen tarpeen selvittämistä. Palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä selvitetään myös tarvittaessa lapsen lastensuojelun tarve. Palveluja arvioidaan tarvittaessa yhdessä muiden toimijoiden, kuten varhaiskasvatuksen, koulun tai terveydenhuollon kanssa.

Työntekijä selvittää yhdessä perheen kanssa muun muassa seuraavia asioita:

  • perheen rakenne
  • lapsen varhaiskasvatus tai koulunkäynti
  • vanhempien työssäkäynti
  • perheen läheisverkostot
  • lapsen kaverisuhteet
  • perheen arjen rytmi ja sujuvuus
  • lapsen ja vanhempien välinen vuorovaikutus
  • perheen vahvuudet ja voimavarat
  • perheen mahdolliset huolenaiheet
  • perheen aiemmat ja nykyiset palvelut.

Palvelutarpeen arvioinnin aikana työntekijät tapaavat lasta, huoltajia ja vanhempia sekä muita perheenjäseniä. Lasta pyritään tapaamaan henkilökohtaisesti. Tarvittaessa työntekijät tekevät kotikäynnin lapsen kasvuympäristön ja kodin olosuhteiden selvittämiseksi sekä ovat yhteydessä lapsen ja perheen läheisverkostoihin.

Parhaiten perheitä pystytään tukemaan, kun palvelutarpeen arviointi tehdään yhteistyössä lapsen ja perheen kanssa, mutta palvelutarpeen arviointi voidaan tehdä myös ilman perheen suostumusta. Lapsella ja perheellä on oikeus saada palvelutarpeensa arvioiduksi. Lasten sosiaalityössä työskennellään systeemisellä työotteella.

Lisätietoa palvelutarpeen arvioinnista saat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen verkkosivuilta.

Palvelutarpeen arvioinnista säädetään sosiaalihuoltolain luvussa 4.