Huoli lapsesta

Lasten sosiaalityössä pyritään edistämään lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia. Lasten vanhempia ja muita huoltajia tuetaan heidän kasvatustehtävässään lasten tasapainoisen kasvun ja kehityksen turvaamiseksi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Lapsiperheitä tuetaan myös muissa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa sekä sivistystoimen palveluissa.

Mikäli olet huolissasi lapsen hyvinvoinnista, tee sähköinen lastensuojeluilmoitus

Lisätietoa lastensuojeluilmoituksen tekemisestä >

Kiireellisessä tilanteessa tee lastensuojeluilmoitus soittamalla sosiaalipäivystykseen.