Lapset, nuoret ja perheet

Lapsille, nuorille ja perheille tarjottavien palveluiden tehtävä on hyvinvoinnin edistäminen ja väestön itsenäisen selviytymisen tukeminen. Arvoinamme ovat vastuullisuus, avoimuus, luotettavuus ja oikeudenmukaisuus. Toimintaperiaatteina ovat perhekeskeisyys, asiakaslähtöisyys, ennaltaehkäisevä ja kuntouttava työote sekä moniammatillinen yhteistyö.