Tukea kotiin

Ateriapalvelun, turvapuhelinpalvelun, kuntouttavan päivätoiminnan ja kuljetuspalvelun avulla tuetaan tarvittaessa kotona pärjäämistä.  

Asia­ka­soh­jauk­sen pu­he­lin­nu­me­ro on 08 615 69728, jo­hon voi soit­taa maa­nan­tais­ta - tors­tai­hin klo 9.00 - 15.00 ja per­jan­tai­na klo 9.00 - 14.00   
Asia­ka­soh­jaa­jil­le voi lait­taa oh­jaus­ta ja neu­von­taa kos­ke­via ky­sy­myk­siä myös säh­kö­pos­tit­se osoit­tee­seen: pal­ve­luoh­jaus.van­hus­pal­ve­lut@kai­nuu.fi