Kuntoutusohjaus

                                                                                                                          Kuvan lähde: Suomen kuntoutusohjaajien yhdistys ry, Kati PiilikangasKuntoutusohjauksen tavoitteena on tukea kuntoutujan itsenäistä elämää, omatoimista selviytymistä ja arkielämän sujuvuutta sekä ehkäistä pitkää laitoshoitoa. Kuntoutusohjaus on yksilöllistä, kuntoutujan ja hänen lähiyhteisönsä tarpeista lähtevää, laaja-alaista ja monipuolista tukemista neuvontaa ja ohjaamista sekä toimintamahdollisuuksiin liittyvistä palveluista tiedottamista. Kuntoutusohjaajat tekevät koti-, päiväkoti-, koulu- ja työpaikkakäyntejä sekä kartoittavat asiakkaan kokonaistilannetta. 

Kuntoutusohjaaja toimii kuntoutuksen yhdyshenkilönä kuntoutukseen osallistuvien toimijoiden välillä.
Kuntoutusohjaaja ohjaa, neuvoo ja tukee asiakasta ja hänen läheisiään
-    kuntoutus- ja palvelusuunnitelman laatimisessa ja arvioinnissa
-    palveluiden yhteensovittamisessa
-    kasvatusta ja koulunkäyntiä koskevissa asioissa
-    ammattiin ja työelämään liittyvissä asioissa
-    elinympäristössä selviytymiseen ja esteettömyyteen liittyvissä asioissa, kuten apuvälineasioissa ja asunnon muutostöissä, sekä laatii suosituksia kuntoutus- ja sosiaaliturvapalveluissa ja ensitieto-ja sopeutumisvalmennuskursseissa

Kuntoutusohjaajat työskentelevät Kainuun keskussairaalan erikoissairaanhoidon erikoisaloilla. 
Kainuussa työskentelee:
-    ammatillinen kuntoutusohjaaja
-    kehitysvammaisten kuntoutusohjaaja 
-    kuulon kuntoutusohjaaja, aikuiset 
-    kuulon ja kommunikoinnin kuntoutusohjaaja, lapset
-    neurologian kuntoutusohjaaja 
-    näön kuntoutusohjaajat
-    palliatiivinen kuntoutusohjaaja
-    pitkäaikaissairaiden lasten kuntoutusohjaaja


Kuntoutusohjaukseen ohjaudutaan terveydenhuollon ammattilaisen palvelupyynnöllä. Kuntoutusohjaus on asiakkaalle maksutonta.
 

Yhteydenotto:
Käytössämme on takaisinsoittojärjestelmä. Puhelinnumero on 044 797 4953. Takaisinsoittojärjestelmä on avoin arkisin ma-to klo 7.30–16.00, pe 7.30–15.00. Teihin otetaan yhteyttä seuraavaan arkipäivään klo 16.00 mennessä. 


Käyntiosoitteet:

Kehitysvammapoliklinikka
Kainuun keskussairaala, E-ra­ken­nus, ovi E2, Sot­ka­mon­tie 13, 87300 Ka­jaa­ni

Kuntoutustutkimuspoliklinikka
Kainuun keskussairaala, F-rakennus, 3 krs. 87300 Kajaani

Lasten ja nuorten poliklinikka
Kainuun keskussairaala, F-rakennus, 3. krs, Sotkamontie 13, 87300 Kajaani

Neurologian poliklinikka
Kainuun keskussairaala, F-rakennus  3. krs, Sotkamontie 13, 87300 Kajaani

Sisätautien osasto
Kainuun keskussairaala, F-rakennus, 6. krs., Sotkamontie 13, 87300 KajaaniPäivitetty 30.8.2021