Turvakoti

Kainuun tur­va­ko­ti on tar­koi­tet­tu kai­kil­le lä­hi­suh­teis­saan vä­ki­val­taa tai sen uh­kaa ko­ke­neil­le iäs­tä ja su­ku­puo­les­ta riip­pu­mat­ta. Vä­ki­val­ta voi ol­la lä­hi­suh­de­vä­ki­val­taa, fyy­sis­tä, hen­kis­tä tai psyyk­kis­tä, sek­suaa­lis­ta, ta­lou­del­lis­ta, hen­gel­lis­tä, kal­toin­koh­te­lua tai lai­min­lyön­tiä, kult­tuu­ris­ta tai us­kon­nol­lis­ta, vä­ki­val­lan uh­kaa tai vai­noa, su­ku­puo­lis­tu­nut­ta, ra­di­ka­li­soi­tu­nut­ta tai di­gi­taa­lis­ta. Tur­va­ko­tiin voi tul­la mi­hin kel­lo­nai­kaan ta­han­sa ja asioi­da myös ni­met­tö­mä­nä. Lä­hi­suh­de- ja per­he­vä­ki­val­taa tai sen uh­kaa ko­ke­va voi ot­taa suo­raan yh­teyt­tä tur­va­ko­tiin. Pal­ve­lu on asiak­kail­le mak­su­ton­ta.

Tur­va­ko­ti tar­joaa vä­li­tön­tä krii­sia­pua, ym­pä­rivuo­ro­kau­tis­ta tur­vat­tua asu­mis­ta se­kä akuut­tiin ti­lan­tee­seen liit­ty­vää psy­ko­so­siaa­lis­ta tu­kea, neu­von­taa ja oh­jaus­ta. Tur­va­ko­tia­siak­kaan tie­dot kir­ja­taan asia­kas­tie­to­jär­jes­tel­mään.

Kai­nuun tur­va­ko­tiin on va­rat­tu kak­si per­he­paik­kaa. Kai­nuun tur­va­ko­ti toi­mii Ou­lun tur­va­ko­din etäyk­sik­könä.

Turvakodin esteettömyys 

Tur­va­ko­din oven lä­hel­le pää­see au­tol­la ja tur­va­ko­dil­la on es­teet­tömiä au­to­paik­ko­ja ulko-oven läheisyydessä. Au­to on mah­dol­lis­ta py­sä­köi­dä si­ten, et­tä esi­mer­kik­si apu­vä­li­neen tai pyö­rä­tuo­lin kans­sa liik­ku­mi­nen on mah­dol­lis­ta. 

Turvakoti sijaitsee kerrostalo rakennuksessa. Pääsisäänkäynnin vieressä on ovi, jonka kautta pääsee avustettuna kulkemaan hissiin ja sitä kautta turvakoti huoneistoon, joka on toisessa kerroksessa. Hississä ei ole puhe- tai tunto-opasteita. 

Turvakodin huoneistoon kulkeva ovi on painava, joten sen aukaisemiseksi voi tarvita apua esimerkiksi apuvälineen tai pyörätuolin kanssa liikkuessa. Turvakodin yhteistilat ovat lähes esteettömät, mutta esimerkiksi osaan keittiön laitteista ja hyllyistä ei yllä istumakorkeudelta. Turvakodissa on kaksi esteetöntä asiakashuonetta. WC:n ympärillä on tukikaiteet, mutta ei suihkuosassa.  Turvakodin tarkempia esteettömyystietoja voit kysyä puhelimitse henkilökunnalta. 

Tullessasi turvakotiin pyydämme soittamaan henkilökunnalle p. 044 797 5252, joka opastaa oikealle ovelle ja auttaa turvakodille saapumisessa. 

 

 

Materiaali

 

 

Turvakoti

Yhteystiedot

KAINUUN TURVAKOTI                                                                                 
PÄIVYSTYS 24h/vrk 

Puh. 044 797 5252  
Salmijärventie 300B  
87930 Salmijärvi  

https://hyvinvointialue.kainuu.fi/turvakoti

https://www.fa­ce­book.com/Kai­nuun­tur­va­ko­ti

(Tarv. Oulun turvakodin päivystävä puhelin 24h/vrk Puh. 0400 581606) 

 

Lastensuojelulaitoksen johtajan sijainen
Saija Karjalainen
Puh. 044 797 0673
saija.karjalainen@kainuu.fi

Turvakodin asiakastyöstä vastaava sosiaalityöntekijä 
Maarit Piirainen  
Puh. 044 797 5252 
maarit.piirainen@kai­nuu.fi 


Oulun turvakotityön vastaava sosiaalityöntekijä
Marjut Hylkilä 
Puh. 040 148 6400
marjut.hylkila@oetk.fi
 

Lisätietoa

Turvakodit (THL)

Nollalinja, maksuton auttava puhelin 080 005 005
Nollalinja
Valtakunnallinen kriisipuhelin 09 2525 0111(24h)
Valtakunnallinen kriisipuhelin
Rikosuhripäivystys puhelin 116 006 ma-pe klo 9-20
Juristin puhelinneuvonta ma-to klo 17-19
Chat ma-pe klo 9-15 ja lisäksi ma klo 17-19 osoitteessa www.riku.fi
Kainuun palvelupiste puhelin 040 822 5200 ja 050 599 0279

Turvakodista saat apua lähisuhdeväkivaltaan tai sen uhkaan  https://youtu.be/qIy2-29dcgU