Ehkäisy ja perhesuunnittelu

Perhesuunnitteluneuvonnan perustehtävä on seksuaaliterveyden edistäminen, ehkäisytietouden antaminen ja sopivan ehkäisyn löytäminen sitä tarvitseville asiakkaille.

Asiakasta tuetaan ja ohjataan vastuulliseen seksuaalikäyttäytymiseen.

Perhesuunnitteluneuvonta on tarkoitettu kaikille hedelmällisessä iässä oleville asiakkaille. Vastaanotolla neuvotaan ehkäisyn valinnassa ja raskauden suunnittelussa sekä ohjataan tahattomasta lapsettomuudesta kärsiviä perheitä.

Toimintaan sisältyy ehkäisyn aloitus ja seuranta sekä ongelmatilanteiden selvittely.

Valtakunnallinen teratologinen tietopalvelu, Äidin lääkeneuvonta, on neuvontapalvelu, joka vastaa raskauden- ja imetyksenaikaista lääkitystä sekä muita haitallisia ulkoisia altistuksia koskeviin kyselyihin. Neuvontaa ja tietoa saa raskaana olevat, raskautta suunnittelevat vanhemmat ja imettävät äidit sekä terveydenhuollon ammattihenkilöt.

https://www.hus.fi/potilaalle/sairaalat-ja-toimipisteet/aidin-laakeneuvonta-teratologinen-tietopalvelu

Ehkäisy- ja perhesuunnitteluneuvolan terveydenhoitajaan voi olla yhteydessä Omasoten kautta. Terveydenhoitajan ajan voi varata Omasoten kautta sähköisesti.
Ehkäisyasioissa koululaiset ja opiskelijat voivat olla yhteydessä myös oman oppilaitoksensa terveydenhoitajaan.

Kajaanissa naisten sterilisaatio- ja miesten vasektomialähetteet hoidetaan yleislääketieteen poliklinikalta. Yhteydenotot yleislääketieteen poliklinikalle Omasoten kautta.