Haluaisitko perhehoitajaksi?

 

Haluaisitko toimia kehitysvammaisten ja vammaisten henkilöiden lyhytaikaisena tai pitkäaikaisena perhehoitajana?


Olisiko sinulla aikaa hoitaa kehitysvammaista tai vammaista lasta, nuorta tai aikuista omassa kodissa? Kehitysvammaisten ja vammaisten perhehoitoon tarvitaan uusia perhehoitajia. Perhehoitajana voi toimia yksinasuva, pariskunta tai lapsiperhe. Tärkeintä on, että olet kiinnostunut toimimaan erityistä tukea tarvitsevien ihmisten kanssa, sekä haluat auttaa tarjoamalla hoidettavalle turvallista arkea omassa kodissasi tai hoidettavan kotona. Valmennamme kehitysvammaisten ja vammaisten perhehoitajuudesta kiinnostuneet henkilöt tehtävään ennen perhehoidon alkamista. Ennakkovalmennuksessa saat tietoa toimeksiantosopimussuhteisena perhehoitajana toimimisesta, sekä kehitysvammaisen ja vammaisen henkilön erityispiirteistä ja tuen tarpeista.


Lyhytaikainen perhehoito tukemassa hoidettavan kotona asumista:
Lyhytaikaisena perhehoitajana voit toimia omassa kodissa 3-4 päivää kuukaudessa tai oman elämäntilanteen salliessa useammin.  Tarvitsemme lyhytaikaisia perhehoitajia myös perhehoidon sijaishoitajiksi tai hoidettavan kotona tapahtuvaan perhehoitoon.


Pitkäaikainen perhehoito turvallisena ja kuntouttavana asumisvaihtoehtona:
Pitkäaikaisia perhehoitajia tarvitaan nuorille, aikuisille ja ikääntyneille kehitysvammaisille ja vammaisille henkilöille. Perhehoidon vahvuutena on turvallinen arki ja tutut perheenjäsenet. Perhehoidossa nuori voi harjoitella itsenäiseen elämään kuuluvia taitoja. Ikääntyvälle perhehoito on hyvä vaihtoehto, jos toimintakyky ei riitä itsenäiseen tai vahvasti tuettuun asumiseen.


Kainuun hyvinvointialue vastaa perhehoidon ennakkovalmennuksesta sekä tukee perhehoitajaa työssään järjestämällä koulutusta, työnohjausta ja vertaistapaamisia. Perhehoitajalle maksetaan perhehoidosta toimeksiantosopimussuhteen perusteella hoitopalkkio sekä kulukorvaus.
Lisätietoja perhehoitajana toimimisesta ja ennakkovalmennuksesta:
Sanna Säkkinen, sosiaaliohjaaja puh. 044 715 6935, sanna.sakkinen@kainuu.fi 

 

perhehoito, perhehoitaja