Maksukatto

Maksukattoasiat hoidetaan Kainuun hyvinvointialueen talouspalveluissa.
Soittoaika ma-pe klo 9.00-11.00, Eija Kolehmainen, Kehräämöntie 5, puh. 044 797 4011 tai Katja Pitkänen, Kehräämöntie 5, puh. 044 767 8049 tai sähköpostitse maksukatot@kainuu.fi

Maksukatto

Asiakasmaksulaki tuli voimaan 1.1.2000 ja sitä on muutettu 1.1.2002 siten, että palvelun käyttäjän suorittamille asiakasmaksuille on säädetty vuotuinen enimmäismäärä, maksukatto. Maksukaton suuruus on 1.1.2023 alkaen 692 €. 

Kertyneiden maksujen määrän selvittäminen on palvelun käyttäjän vastuulla, mutta henkilökunta avustaa palvelunkäyttäjää tarvittaessa maksukaton seurannassa.

Maksukattoa laskettaessa otetaan huomioon perheen alaikäisten lasten maksut huoltajien valinnan mukaan toisen huoltajan euromäärää laskettaessa.

Maksukattoja hoitavat henkilöt voivat tarkistaa maksukattokertymät muilta hyvinvointialueilta.

Maksukaton kertymäkausi vuonna 2023 on 1.1. - 31.12.2023.

Maksukaton ylittymisen jälkeen lyhytaikaisesta laitoshoidosta saa periä 1.1.2023 alkaen 22,80 € hoitopäivältä.
 

Maksukattoon sisältyvät maksut

Asiakasmaksut   1.1.2023 alkaen
poliklinikkamaksu     41,80 €
päiväkirurgiamaksu   136,90 €
lyhytaikainen laitoshoito     49,60 €
terveyskeskuksen lääkärin avohoitomaksu     20,90 €
käyntimaksut (hoitaja)     20,90 €
yksilökohtainen fysioterapia     11,60 €
sarjahoitomaksu     11,60 €
päivä- ja yöhoidon maksu     22,80 €
kuntoutushoitopäivämaksu     17,10 €
päivystysmaksu perusterveydenhuolto     28,70 €
päivystysmaksu kansanterv.työ     41,80 €
psykiatrian ylläpitomaksu     22,80 €
 

 

Lisäksi maksukattoa kerryttää

 • Kainuun hyvinvointialueen maksusitoumuksella (esh, pth) saatu ja maksettu hoito yksityisessä hoitolaitoksessa
 • Suun terveydenhuollon käynti-, tutkimus- ja hoitomaksut
 • Lyhytaikainen kotisairaanhoito
 • Sosiaalitoimen maksusitoumuksella asiakkaan itse maksama osuus
 • Vapaaehtoisesta vakuutuksesta saadut korvaukset ja sairauskassan maksamat maksut
 • Toimeentulotukena maksetut maksut


Maksukaton ulkopuolelle jäävät

Lakisääteisistä vakuutuksista maksetut maksut: Vakuutusyhtiöiden korvaamat maksut, jotka korvataan tapaturmavakuutuslain (608/1948), maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain (1026/1981), sotilasvammalain (404/1948), liikennevakuutuslain (279/1959), potilasvahinkolain (585/1986) tai näitä vastaavan aikaisemman lain mukaan korvattavasta hoidosta, sekä

 • kotona annettava palvelu: kotipalvelu ja erikoissairaanhoidon järjestämä hoito potilaan kotona
 • vammaispalvelu- ja kehitysvammalain mukaiset asumispalvelut    
 • vaikeavammaisten kuljetuspalvelut
 • yksityislääkärin lähetteellä tehdyistä laboratorio- ja kuvantamistutkimuksista perittävät maksut
 • hammastekniset kustannukset
 • suun ja leukojen erikoissairaanhoito (terveyskeskuksessa)
 • palvelusetelillä toteutettu suun terveydenhuolto
 • sairaankuljetus
 • pitkäaikainen laitoshoito
 • työterveyshuollon maksut
 • perhehoito
 • lastensuojelun maksut
 • lääkärintodistusmaksut
 • käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta perittävät maksut
 • viivästyskorot
 • perintäkulut
 • muulta kuin Suomessa asuvalta perittävä maksu
 • omaishoitajan vapaan aikainen laitoshoito