Maksukatto

Maksukattoasiat hoidetaan Kainuun hyvinvointialueen talouspalveluissa.
Soittoaika ma-pe klo 9.00-11.00, Eija Kolehmainen, Kehräämöntie 5, puh. 044 797 4011 tai Katja Pitkänen, Kehräämöntie 5, puh. 044 767 8049 tai sähköpostitse maksukatot@kainuu.fi

Maksukatto

Asiakasmaksulaki tuli voimaan 1.1.2000 ja sitä on muutettu 1.1.2002 siten, että palvelun käyttäjän suorittamille asiakasmaksuille on säädetty vuotuinen enimmäismäärä, maksukatto. Maksukaton suuruus on 1.1.2024 alkaen 762 €. 

Kertyneiden maksujen määrän selvittäminen on palvelun käyttäjän vastuulla, mutta henkilökunta avustaa palvelunkäyttäjää tarvittaessa maksukaton seurannassa.

Maksukattoa laskettaessa otetaan huomioon perheen alaikäisten lasten maksut huoltajien valinnan mukaan toisen huoltajan euromäärää laskettaessa.

Maksukattoja hoitavat henkilöt voivat tarkistaa maksukattokertymät muilta hyvinvointialueilta.

Maksukaton kertymäkausi vuonna 2024 on 1.1. - 31.12.2024.

Maksukaton ylittymisen jälkeen lyhytaikaisesta laitoshoidosta saa periä 1.1.2024 alkaen 25,10 € hoitopäivältä.
 

Maksukattoon sisältyvät maksut

Asiakasmaksut 1.1.2024 alkaen
poliklinikkamaksu   46,00 €
päiväkirurgiamaksu 150,80 €
lyhytaikainen laitoshoito   54,60 €
terveyskeskuksen lääkärin avohoitomaksu   23,00 €
käyntimaksut (hoitaja)   23,00 €
yksilökohtainen fysioterapia   12,80 €
sarjahoitomaksu   12,80 €
päivä- ja yöhoidon maksu   25,10 €
kuntoutushoitopäivämaksu   18,80 €
päivystysmaksu perusterveydenhuolto   31,60 €
päivystysmaksu kansanterv.työ   46,00 €
psykiatrian ylläpitomaksu   25,10 €
 
 

 

Lisäksi maksukattoa kerryttää

 • Kainuun hyvinvointialueen maksusitoumuksella (esh, pth) saatu ja maksettu hoito yksityisessä hoitolaitoksessa
 • Suun terveydenhuollon käynti-, tutkimus- ja hoitomaksut
 • Lyhytaikainen kotisairaanhoito
 • Sosiaalitoimen maksusitoumuksella asiakkaan itse maksama osuus
 • Vapaaehtoisesta vakuutuksesta saadut korvaukset ja sairauskassan maksamat maksut
 • Toimeentulotukena maksetut maksut


Maksukaton ulkopuolelle jäävät

Lakisääteisistä vakuutuksista maksetut maksut: Vakuutusyhtiöiden korvaamat maksut, jotka korvataan tapaturmavakuutuslain (608/1948), maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain (1026/1981), sotilasvammalain (404/1948), liikennevakuutuslain (279/1959), potilasvahinkolain (585/1986) tai näitä vastaavan aikaisemman lain mukaan korvattavasta hoidosta, sekä

 • vammaispalvelu- ja kehitysvammalain mukaiset asumispalvelut    
 • vaikeavammaisten kuljetuspalvelut
 • yksityislääkärin lähetteellä tehdyistä laboratorio- ja kuvantamistutkimuksista perittävät maksut
 • hammastekniset kustannukset
 • palvelusetelin omavastuut
 • sairaankuljetus
 • pitkäaikainen laitoshoito
 • työterveyshuollon maksut
 • perhehoito
 • lastensuojelun maksut
 • lääkärintodistusmaksut
 • käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta perittävät maksut
 • viivästyskorot
 • perintäkulut
 • muulta kuin Suomessa asuvalta perittävä maksu
 • omaishoitajan vapaan aikainen laitoshoito