Omakanta

Omakanta >

Sähköinen potilastiedon arkisto

Kelan ylläpitämä valtakunnallinen potilastiedon arkisto on palvelu, jonne terveydenhuollon yksiköt tallentavat potilastietoja omista tietojärjestelmistään tietoturvallisesti. Potilastiedon arkistoa rakennetaan vaiheistetusti, tiedot kertyvät arkistoon sitä mukaa kun arkiston käyttö laajenee. Kainuussa potilastiedon arkisto otettiin käyttöön syksyllä 2014.

Potilastietojen arkisto tarjoaa kansalaisille mahdollisuuden tarkastella omia potilastietojaan tietokoneeltaan vaivattomasti, ajasta ja paikasta riippumatta. 

Omia potilastietojaan voi tarkastella Omakanta-palvelussa http://www.kanta.fi/omakanta. Palvelussa voi myös asettaa suostumuksia ja kieltoja omien potilastietojen käyttämisestä.

Asiakkaan suostumus tarvitaan

Jotta kansalainen hyötyisi sähköisestä potilastiedon arkistosta, hänen pitää käydä palvelussa antamassa suostumuksen siihen, että eri terveydenhuollon yksiköt saavat katsoa hänen potilastietojaan. Ilman tätä suostumusta tiedot eivät ole muiden kuin Kainuun soten yksiköiden käytössä. On huomattava, että Kainuussa tarvitaan erillinen lupa myös siihen, että tiedot siirtyvät työterveyshuollon ja soten muiden palvelujen välillä.

Suostumusta annettaessa asiakas voi päättää, mille muille yksiköille katselulupa annetaan. Omakanta-sivuilla annetut kiellot ja suostumukset voi myöhemmin myös perua.

Palvelun hyödyt

Kansalaiset hyötyvät valtakunnallisesta palvelusta liikkuessaan eri osissa maata tai käyttäessään useampien terveydenhuollon palvelunantajien palveluita. Potilastiedon arkiston kautta potilastiedot ovat käytettävissä niissä terveydenhuollon toimintayksiköissä, jotka niitä potilaan hoidossa tarvitsevat. Palvelu kuuluu samaan kokonaisuuteen sähköisen lääkemääräyksen eli eReseptin kanssa.

Kainuussa Omakanta-palveluja (sähköistä potilastiedon arkistoa ja sähköistä reseptiä) voi käyttää ilman eri kirjautumista myös Omasote-palvelun kautta osoitteessa http://omasote.kainuu.fi.

Lisätietoja: http://www.kanta.fi/

Omakanta esite (Suomi)