Neuvonta ja ohjaus kunnittain

Aikuisten sosiaalityöhön voit olla yhteydessä esimerkiksi, kun sinua on kohdannut työttömyys, sairaus, velkaantuminen, parisuhteen päättyminen tai esimerkiksi oma päihteiden käyttösi tai pelaaminen huolettavat.

Aikuisten sosiaalityön puhelinpalvelu palvelee numerossa 08 6156 7741 maanantaista torstaihin klo 9-15 ja perjantaisin sekä juhlapyhien aattona klo 9-14.

Aikuisten sosiaalityöhön voit ottaa yhteyttä myös lähettämällä viestin Omasoten kautta. Vies­tin lä­het­tä­mi­nen edel­lyt­tää kir­jau­tu­mi­sen verk­ko­pank­ki­tun­nuk­sil­la tai mo­bii­li­var­men­teel­la. Omasote on tie­to­tur­val­li­nen vies­tin­vä­li­tyspalvelu. 

Lähetä viesti aikuisten sosiaalipalveluun > Omasote  

Kiireellisissä tilanteissa ja virka-ajan ulkopuolella voit olla yhteydessä sosiaalipäivystykseen 044 797 0676 (24/7)

Hätätilanteessa ota yhteys hätäkeskukseen 112.

 

​Aikuisten sosiaalityön toimistot ja puhelinpalvelu ovat suljettuja helatorstain jälkeisenä perjantaina 10.5.2024.

 

Aikuisten sosiaalityö on läsnä myös Facebookissa. Yleisohjausta ilman henkilötietoja chatissa arkisin klo 13-14.


Yhteystiedot kuntien toimipisteisiin:

Hyrynsalmi

Las­ku­tie 1
89400 Hy­ryn­sal­mi

Asiakkaita otetaan vastaan ainoastaan ajanvarauksella.

 

Ka­jaa­ni

Vä­li­ka­tu 21 B, 2.krs
87100 Ka­jaa­ni

ja 

Linnankatu 18 A 10
87100 Kajaani

​Kajaanin aikuisten sosiaalityön neuvonta (Välikatu 21 B, 2. kerros.) palvelee ilman ajanvarausta maanantaisin ja perjantaisin klo 9 – 11. Muuna aikana asiakkaita otetaan vastaan molemmissa toimipisteissä ainoastaan ajanvarauksella.

 

Kuh­mo

Kuh­mon per­he­kes­kus
Kai­nuun­tie 89
88900 Kuh­mo

Asiakkaita otetaan vastaan ainoastaan ajanvarauksella.

 

Pal­ta­mo

Sal­me­lan­ku­ja 2 B
88300 Pal­ta­mo

Asiakkaita otetaan vastaan ainoastaan ajanvarauksella.

 

Puolanka

Ouluntie 13
89200 Puolanka

Asiakkaita otetaan vastaan ainoastaan ajanvarauksella.

 

Ris­ti­jär­vi

Aho­lan­tie 25 
88400 Ris­ti­jär­vi

Asiakkaita otetaan vastaan ainoastaan ajanvarauksella.

 

Sot­ka­mo

Sot­ka­mon per­he­kes­kus 
Kes­kus­ka­tu 9
88600 Sot­ka­mo

Asiakkaita otetaan vastaan ainoastaan ajanvarauksella.

 

Suo­mus­sal­mi

Suo­mus­sal­men per­he­kes­kus
Väls­kä­rin­ku­ja 1
89600 Suo­mus­sal­mi

Asiakkaita otetaan vastaan ainoastaan ajanvarauksella.

 

 

Ai­kuis­ten so­siaa­li­työstä vas­taa­vien yh­teys­tie­dot:


Palveluyksikköpäällikkö, johtava sosiaalityöntekijä Päi­vi Aho­la-Ant­to­nen, 044 710 1792, pai­vi.aho­la-ant­to­nen@kai­nuu.fi

Joh­ta­va so­siaa­li­työn­te­ki­jä Tony Nummi, 044 716 7036, tony.nummi@kai­nuu.fi