Hallinto- ja tukipalvelut

Hal­lin­to- ja tu­ki­pal­ve­luil­la var­mis­te­taan, et­tä var­si­nai­nen pal­ve­lu­toi­min­ta on su­ju­vaa, pal­kat mak­se­taan ajal­laan ja ma­te­riaa­lit ovat ajal­laan oi­keas­sa pai­kas­sa. 

Kainuun hyvinvointialueen laatujärjestelmä täyttää ISO 9001:2015 standardin vaatimukset ja Kainuun hyvinvointialueelle on myönnetty sertifikaatti. Sertifikaatti kattaa johdon ja hallinnon, akuuttihoidon palvelut, kuntoutuspalvelut, osastohoidon palvelut (somaattinen erikoissairaanhoito, leikkaus ja anestesia), vastaanotto- ja poliklinikkapalvelut (poliklinikkatoiminta), diagnostiset ja hoidolliset tukipalvelut (kuvantaminen ja patologia).

ISO 9001-2015 Laatusertifikaatti