Muutto ja vakuusmaksut

Muutto

Muuttokustannuksiin haetaan perustoimeentulotukea Kelasta. Asiakkaan tulee järjestää yleensä muutto itsenäisesti ja muutolle tulee olla perusteltu syy. Lisätietoja www.kela.fi

Vakuusmaksut

Vuokravakuusmaksulla tarkoitetaan asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain 8 §:n mukaista vakuutta. Lainkohdan mukaan vuokralainen ja vuokranantaja voivat sopia vakuuden asettamisesta sen varalle, ettei sopijapuoli täytä velvoitteitaan. Käytännössä vuokranantajat usein edellyttävät vuokravakuutta. Vuokravakuusmaksua kutsutaan myös takuuvuokraksi tai vuokratakuuksi. Vuokravakuuteen haetaan perustoimeentulotukea Kelasta. Lisätietoja www.kela.fi

Sähköntoimittajat voivat periä kuluttajalta sähköntoimituksen vakuusmaksun esimerkiksi tilanteessa, jossa kuluttaja on laiminlyönyt maksuvelvoitteensa. Sähkövakuuteen haetaan perustoimeentulotukea Kelasta. Lisätietoja www.kela.fi