Asuminen

Ikäihmisten asumispalvelut ovat ympärivuorokautista palveluasumista joko hyvinvointialueen omissa hoitokodeissa tai ostopalveluna hankittavista hoitokodeista.