Asuminen

Ympärivuorokautiset hoivapalvelut muodostuvat tehostetusta palveluasumisesta joko kuntayhtymän omissa hoitokodeissa tai ostopalveluna hankittavissa hoitokodeissa sekä hoivayksiköissä.