Ravitsemusterapia

Ravitsemusterapian tavoitteena on ehkäistä ja hoitaa vajaaravitsemusta sekä edistää toipumista sairauksista ja leikkauksista. Ravitsemuksella on suuri merkitys terveyden edistämisessä ja sairauksien ennalta ehkäisyssä. Ravitsemus on osa kokonaishoitoa sairauksien hoitamisessa. Ravitsemusterapia on asiakaslähtöistä ja yksilöllistä. Ohjaus voi tapahtua yksilö- tai ryhmävastaanotolla, puhelimitse tai etävastaanottona, tai ohjaus voi kuulua osana moniammatilliseen tapaamiseen.

Ravitsemusohjaus perustuu valtakunnallisiin ravitsemussuosituksiin, joiden tavoitteena on ylläpitää ihmisten hyvää terveyttä. Lisää tietoa ravitsemussuosituksista löytyy Ruokaviraston nettisivuilta.

Ravitsemusterapeutti on ravitsemuksen asiantuntija, joka ohjaa ja tukee ruoan valintaan ja 
syömiskäyttäytymiseen sekä sairauksien ravitsemushoitoon liittyvissä asioissa. Ravitsemusterapeutti arvioi ravinnontarvetta sekä ohjaa sopivien elintarvikkeiden ja tarvittaessa kliinisten ravintovalmisteiden 
valinnoissa. Lisätietoa:  Ravitsemusterapeuttien yhdistys

Ravitsemusterapeutille tullaan terveydenhuollon ammattilaisen lähetteellä. Asiakkaat saavat kutsun 
käynnille kirjeitse tai puhelimitse. Ravitsemusohjaus on alle 18-vuotiaille asiakkaille maksutonta, aikuisilta asiakkailta peritään poliklinikkamaksu.

Vastaanotot toteutetaan Kainuun keskussairaalassa, Sotkamon ja Kuhmon terveysasemilla ja etäyhteyspisteellä Suomussalmella tai Kuhmossa. 


Yhteydenotto:

Käytössämme on takaisinsoittojärjestelmä. Puhelinnumero on 044 797 4953. 
Takaisinsoittojärjestelmä on avoin arkisin ma-to klo 7.30-16.00, pe 7.30-15.00. Olemme yhteydessä 
seuraavana arkipäivänä klo 16.00 mennessä. Yhteyttä voi ottaa myös Omasoten kautta.

 

Käyntiosoitteet:

Kainuun keskussairaala, F-rakennus, Sotkamontie 13, 87300 Kajaani
 

Tietoa ja tukea:

Diabetesliitto www.diabetes.fi
Elintarvikkeiden koostumustietopankki www.fineli.fi
Sydänliitto www.sydanliitto.fi
Keliakialiitto www.keliakialiitto.fi
Syömishäiriöliitto http://www.syomishairioliitto.fi

Lapsen ravinto ja ruokatottumukset http://www.mll.fi/vanhempainnetti/tietokulma/lapsenruokailu/
Lapsiperheiden ravitsemus  www.neuvokasperhe.fi
Ikääntyneiden ravitsemus  https://www.gery.fi/
 

Päivitetty 22.9.2022

ravitsemus, ravitsemusterapeutti, ravinto

Ajankohtaista

Koulutus uudesta ravitsemussuosituksesta 29.5.

Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille, potilas- ja asukasruokailun toteuttamisesta vastaavalle ruokapalveluhenkilöstölle ja ravitsemusterveydenedistämisestä kiinnostuneille sekä päättäjille ja esihenkilöille.

Materiaalia tutustuttavaksi: 

o Ravitsemushoitosuositus:
o Raportti ravitsemusterveyden edistämisen tilanteesta v 2022
Ravitsemus osana kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä – tilannekuva vuodelta 2022 (ruokavirasto.fi)

 

Kainuun keskussairaala, luentosali F4

12.00–12.10 Päivän avaus
Kainuun hyvinvointialueen johtaja Jukka Lindberg

12.10–12.30 Ravitsemusterveyttä edistetään vaikuttavasti yhteistyössä
Sirpa Sarlio, neuvotteleva virkamies, STM 

12.30–13.10 Ravitsemushoitosuosituksen tavoitteet ja keskeinen sisältö
Ursula Schwab, ravitsemusterapian professori, Itä-Suomen yliopisto 

13.10–13.30 Ravitsemushoidon kustannusvaikuttavuus 
Soili Alanne, FT, johtava ravitsemusterapeutti, Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue 

13.30–13.45 Tauko 

13.45–14.15 Moniammatillisuus ravitsemushoidossa 
Soile Ruottinen, erityisasiantuntija, Valtion Ravitsemusneuvottelukunta

14.15–14.45 Vajaaravitsemuksen tunnistaminen ja hoito 
Johanna Puurunen, ylilääkäri, Kainuun hyvinvointialue

14.45–15.00 Ravitsemusterveyden edistämisen nykytila Kainuussa
Helena Saari, erikoissuunnittelija, Kainuun hyvinvointialue

15.00–15.45 Onnistunut ravitsemushoito on moniammatillista yhteistyötä
–paneelikeskustelu

 

Viimeinen ilmoittautumispäivä 26.05.2024: koulutus@kainuu.fi