Imetyksen edistämisen toimintasuunnitelma

Kainuun sosiaali- ja  terveydenhuollon kuntayhtymän (Kainuun sote) imetyksen edistämisen toimintasuunnitelma on suunnitelma imetyksen edistämiseksi, suojelemiseksi ja tukemiseksi kaikissa sellaisissa toimintayksiköissä, joissa hoidetaan raskaana olevia, synnyttäviä ja synnyttäneitä äitejä sekä imeväisikäisiä lapsia. Vauvamyönteisessä synnytyssairaalassa toteutuvat Maailman terveysjärjestön (WHO) ja Unicefin asettamat kansainväliset kriteerit. Kainuun soten imetyksen edistämisen toimintasuunnitelma pohjautuu vauvamyönteisyyden 10 askelta onnistuneeseen imetykseen, neuvolan 7 askelen ohjelmaan sekä sairaan ja/tai ennenkaisen vastasyntyneen laajennettuun askelistoon.

Vauvamyönteisyyden ensimmäinen askel velvoittaa, että työyhteisölle on laadittu kirjallinen imetyksen edistämisen toimintasuunnitelma, jonka koko henkilökunta tuntee ja on sitoutunut noudattamaan. Kun synnytyssairaalan toiminta täyttää kriteerit, sairaala pystyy hakemaan hyvästä imetyksen tuesta kertovaa vauvamyönteisyyssertifikaattia.

imetys