Koulujen psykiatriset sairaanhoitajat, miekkarit

Kouluterveydenhuollossa työskentelee alueittain nuorten mielenterveystyöntekijöitä nk. "miekkareita". Miekkarin työn tavoite on ehkäistä ja puuttua varhain oppilaiden psyykkiseen oireiluun ja huolenaiheisiin sekä antaa vanhemmille ja kouluille keinoja tukea oireilevia oppilaita. Nuori itse, hänen vanhempansa tai muu huolen huomannut henkilö voi ottaa yhteyttä miekkariin.

Miekkareiden yhteystiedot

Sairaanhoitaja Meeri Marjamaa 044 797 4482
(Kajaanin Lyseo, Keskuskoulu Kajaani, Otanmäen koulu)

Sairaanhoitaja Heidi Pulkkinen 044 797 4199
(Lehtikankaan koulu Kajaani, Korpitien koulu Paltamo)

Sairaanhoitaja Pirjo Kivijärvi  044 797 4201
(Hyrynsalmen, Ristijärven ja Suomussalmen yläkoulut sekä Suomussalmen lukio)  

Sairaanhoitaja Anna Kyllönen  044 797 4200
(Kuhmon ja Sotkamon yläkoulut sekä lukiot)