Lasten ja nuorten rokotukset

Suomen kansallisen rokotusohjelman tavoitteena on suojata lapsia ja nuoria mahdollisimman hyvin kotimaassa esiintyviltä tartuntataudeilta. Rokotusohjelmaa arvioidaan säännöllisesti muuttuvien tilanteiden ja uuden tiedon valossa. Ohjelmaa voidaan muuttaa tarvittaessa parhaimman mahdollisen ennaltaehkäisevän suojan saavuttamiseksi.

Kansallisesta rokotusohjelmasta saa lisätietoja THL:n sivuilta Rokotusohjelma lapsille ja aikuisille - THL.
Voimassa olevan rokotusohjelman mukaiset rokotukset annetaan lapsille lastenneuvolakäyntien yhteydessä sekä kouluikäisille kouluterveydenhuollossa ja opiskelijoille opiskeluterveydenhuollossa.

Lisäksi matkustettaessa ulkomaille tulee huomioida, että terveysriskit ovat erilaisia kuin Suomessa, jolloin on syytä huolehtia mm. tarpeellisista matkailijoiden rokotuksista. Lisätietoja matkakohteessa tarvittavista rokotuksista ja yleisesti matkailijan terveydestä voi lukea Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) julkaisemasta Matkailijan terveysoppaasta.