Työ- ja toimintakyvyn sekä eläkemahdollisuuksien selvittely

Mistä palvelussa on kyse?

Työ- ja toimintakyvyn ja eläkemahdollisuuksien selvittely on Kainuun soten palvelu sinulle, jolla on 

•    taustalla pitkäaikainen työttömyys tai
•    mahdollisia työkykyä heikentäviä terveydellisiä rajoitteita tai 
•    keskeytyneitä kuntouttavan työtoiminnan tai työkokeilun jaksoja.

Palvelun tavoitteena on
 
•    tutkia ja arvioida moniammatillisesti sinun työ- ja toimintakykyäsi ja
•    auttaa ja ohjata sinua pääsemään tarkoituksenmukaisten palveluiden ja etuuksien piiriin (esim. kuntoutustuki, työkyvyttömyyseläke).

Miten palvelu etenee?

Selvittely tehdään moniammatillisena yhteistyönä. Tarkoitus on muodostaa mahdollisimman monipuolinen näkemys tilanteestasi. Sen perusteella arvioidaan työ- ja toimintakykyäsi sekä esimerkiksi työkyvyttömyyseläkkeen saamisen mahdollisuutta. 

Varsinaisen arvion työ- ja toimintakyvystä tekee aina lääkäri. Lisäksi arviointiin osallistuvat tarpeen mukaan eläkeselvittelykoordinaattori, sosiaalityöntekijä, terveydenhoitaja tai muut verkostoosi kuuluvat tahot.

Selvittelyn kuluessa:

•    tutkitaan ja hoidetaan terveyttäsi: lääkärikäynnit (terveyskeskus, tarvittaessa KAKS tai OYS)
•    tehdään tarvittavat tutkimukset ja hoidot
•    tehdään sosiaalinen selvitys  
•    työssä suoriutumisen arviointia voidaan tehdä esimerkiksi kuntouttavassa työtoiminnassa tai työkokeiluna 

Eläkeselvittelykoordinaattori on tukenasi. Hän

•    kokoaa selvittelyssä tarvittavia tietoja ja dokumentteja,
•    on tarvittaessa mukana lääkäri- ja tutkimuskäynneillä,
•    osallistuu tarpeen mukaan yhteistyöpalavereihin ja
•    opastaa ja auttaa sinua etuuksien hakemisessa ja mahdollisten valitusten tekemisessä.
 

Miten pääset mukaan selvittelyyn?

Voit ottaa joko itse yhteyttä aikuisten sosiaalityön puhelinneuvontaan tai yhteyttä voi ottaa myös esim. TE-toimiston asiantuntija, lääkäri, terveydenhoitaja tai muu asioittesi hoidossa auttava taho.
•    Aikuisten sosiaalityö p. 08 6156 7741
•    Aikuisten sosiaalityöhön voit ottaa yhteyttä myös sähköisesti Omasote –palvelun kautta.