Perheasioiden sovittelu

MITÄ PERHEASIOIDEN SOVITTELU ON?

Perheasioiden sovittelu on vapaaehtoinen, luottamuksellinen ja asiakkaille maksuton keskustelumahdollisuus

- avio-/avoeroa miettiville
- eroon liittyviä järjestelyjä tekeville
- eronneille, jotka ovat sopeutumassa uuteen elämäntilanteeseen
- puolisoille, jotka päätyvät jatkamaan yhdessä 
- lasten näkökulman/ tilanteen huomioimiseksi tai
- kun lasten tapaamiset eivät suju

Eroasioissa perheasioiden sovittelussa tavoitteena on rakentava eron suunnittelu ja vanhemmuuden jatkuminen yhteistyössä parisuhteen päättymisestä huolimatta. Sovittelu on käytännön asioihin ja tulevaisuuteen keskittyvää. Sovitteluun voi hakeutua joko yhdessä tai erikseen. Lasten asioita suunniteltaessa on molempien vanhempien läsnäolo kuitenkin tärkeää. 

Sovittelijat auttavat puolisoita selkiyttämään tilannetta ja tarkastelemaan sitä sekä aikuisten että lasten kannalta. Keskusteluissa etsitään ratkaisuja ja vaihtoehtoja, jotka auttavat vaikeassa elämäntilanteessa. Perheasioiden sovittelulla voidaan ennaltaehkäistä ongelmien laajenemista, esimerkiksi sitä, että asiat jouduttaisiin lopulta viemään oikeuden ratkaistaviksi.

Perheasioiden sovittelusta säädetään avioliittolaissa 20§ ja sosiaalihuoltolaissa 17§. Avioliittolain mukaan perheessä esiintyvät ristiriidat ja oikeudelliset asiat on ensisijassa pyrittävä ratkaisemaan perheenjäsenten keskinäisissä neuvotteluissa ja sopimuksella. Kyse on perheasioiden sovittelusta silloin, kun siitä on yhteisesti sovittu asiakkaan/asiakkaiden ja sovittelijoiden välillä. 

Perheenjäsenet voivat hakea apua ja tukea myös johonkin muuhun ristiriitatilanteeseen ja pyytää nimenomaan perheasioiden sovittelua.

 

PERHEASIOIDEN SOVITTELUA KAINUUSSA

Kainuun perheneuvola / yhteydenotot

Kajaanin toimisto (Kajaani, Ristijärvi, Paltamo)
Puhelinaika ma, ke ja pe klo 10-11.30, p. 044 797 4151

Sotkamon toimisto (Sotkamo, Hyrynsalmi)
Sosiaalityöntekijä p. 044 797 0276

Kuhmon toimisto
Psykologi p. 044 797 0205
Sosiaalityöntekijä p. 044 797 0204

Suomussalmen toimisto
Sosiaalityöntekijä p. 044 777 3040 ja 044 797 4729

Voit myös ot­taa yh­teyt­tä per­he­neu­vo­laan lä­het­tä­mäl­lä vies­tin Oma­so­tes­sa. Vies­tin lä­het­tä­mi­nen edel­lyt­tää kir­jau­tu­mi­sen
verk­ko­pank­ki­tun­nuk­sil­la tai mo­bii­li­var­men­teel­la, min­kä vuok­si se on tie­to­tur­val­li­nen vies­tin­vä­li­tys.LINKKEJÄ NETISSÄ

www.vaestoliitto.fi
www.mll.fi
www.eroperhe.net
www.neuvokeskus.fi