Perheasioiden sovittelu

MITÄ PERHEASIOIDEN SOVITTELU ON?

Perheasioiden sovittelu on vapaaehtoinen, luottamuksellinen ja asiakkaille maksuton keskustelumahdollisuus

- avio-/avoeroa miettiville
- eroon liittyviä järjestelyjä tekeville
- eronneille, jotka ovat sopeutumassa uuteen elämäntilanteeseen
- puolisoille, jotka päätyvät jatkamaan yhdessä 
- lasten näkökulman/ tilanteen huomioimiseksi tai
- kun lasten tapaamiset eivät suju

Eroasioissa perheasioiden sovittelussa tavoitteena on rakentava 
eron suunnittelu ja vanhemmuuden jatkuminen yhteistyössä 
parisuhteen päättymisestä huolimatta. Sovittelu on käytännön
asioihin ja tulevaisuuteen keskittyvää. Sovitteluun voi hakeutua 
joko yhdessä tai erikseen. Lasten asioita suunniteltaessa on 
molempien vanhempien läsnäolo kuitenkin tärkeää. 

Sovittelijat auttavat puolisoita selkiyttämään tilannetta ja tarkastelemaan sitä sekä aikuisten että lasten kannalta. Keskusteluissa etsitään ratkaisuja ja vaihtoehtoja, jotka 
auttavat vaikeassa elämän tilanteessa. Perheasioiden sovittelulla 
voidaan ennaltaehkäistä ongelmien laajenemista, esimerkiksi sitä, 
että asiat jouduttaisiin lopulta viemään oikeuden ratkaistaviksi 

Perheasioiden sovittelusta säädetään avioliittolaissa 20§ ja 
sosiaalihuoltolaissa 17§. Avioliittolain mukaan perheessä esiintyvät 
ristiriidat ja oikeudelliset asiat on ensi sijassa pyrittävä ratkaisemaan 
perheenjäsenten keskinäisissä neuvotteluissa ja sopimuksella. 
Kyse on perheasioiden sovittelusta silloin, kun siitä on yhteisesti 
sovittu asiakkaan/asiakkaiden ja sovittelijoiden välillä. 

Perheenjäsenet voivat hakea apua ja tukea myös johonkin 
muuhun ristiriitatilanteeseen ja pyytää nimenomaan 
perheasioiden sovittelua.

 

PERHEASIOIDEN SOVITTELUA KAINUUSSA

Kainuun perheneuvola / yhteydenotot

Kajaanin toimisto (Kajaani, Ristijärvi, Paltamo)
Puhelinaika ma, ke ja pe klo 10-11.30, puh. 044-7974151

Sotkamon toimisto (Sotkamo, Hyrynsalmi)
Sosiaalityöntekijä p. 044-7970276

Kuhmon toimisto
Psykologi p.044-7970205
Sosiaalityöntekijä p. 044-7970204

Suomussalmen toimisto
Sosiaalityöntekijä p. 044-7773040 ja 044-7974729

Voit myös ot­taa yh­teyt­tä per­he­neu­vo­laan lä­het­tä­mäl­lä vies­tin Oma­so­tes­sa. Vies­tin lä­het­tä­mi­nen edel­lyt­tää kir­jau­tu­mi­sen
verk­ko­pank­ki­tun­nuk­sil­la tai mo­bii­li­var­men­teel­la, min­kä vuok­si se on tie­to­tur­val­li­nen vies­tin­vä­li­tys.


Kajaanin perheasiain neuvottelukeskus 
palvelee koko Kainuuta

Ajanvaraus puhelimitse tiistaina ja torstaina kello 9-11
08-61722226
044-7444276


LINKKEJÄ NETISSÄ

www.vaestoliitto.fi
www.mll.fi
www.eroperhe.net
www.neuvokeskus.fi