Sotainvalidit

Palveluiden tarkoituksena on edesauttaa sotainvalidien selviytymistä omassa kodissaan mahdollisimman pitkään. Palvelut perustuvat tarveharkintaan ja edellyttävät palvelutarpeen arviointia.

Sotainvalideille, joiden haitta-aste on vähintään 10 % Kainuun Sote järjestää omaishoidontukea, kotihoidon palveluja, asumispalveluja sekä erilaisia tukipalveluja. Sotainvalideille (10 %) palvelut perustuvat palvelutarpeen arvioon ja ovat sotainvalideille maksuttomia.

Tukipalveluina järjestetään mm.

● ateriapalvelua
● vaatehuoltopalvelua
● kylvetyspalvelua
● siivouspalvelua
● sosiaalihuoltona järjestettävä liikkumisen tuki
● saattaja- ja asiointipalvelua
● kuntouttava päivätoimintaa
● turvapalvelua

Seuraavat yrittäjät ovat Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän vanhuspalveluiden kotipalvelun tukipalveluja tuottavien sosiaalipalvelun palveluntuottajien rekisterissä

Lue lisää Neuvonta ja Ohjaus sivulta.  

Korvattavista sotavammalain mukaisista palveluista saa lisätietoa täältä