Liikkumisen tukeminen

Tukipalveluna järjestetty liikkumisen tuki on tarkoitettu henkilöille, joilla on vamman tai sairauden mukana tuomaa liikuntarajoitteisuutta ja julkisen joukkoliikennevälineen käyttö on oleellisesti vaikeutunut.

Asiakas maksaa taksipalveluista omavastuuosuutena linja-autolipun verran. Liikkumisen tukea myönnetään asiointikäyttöön ja sen yhteydessä tapahtuvaan virkistäytymiseen. Tulot vaikuttavat tuen myöntämiseen.

Taksin tilaus, puh. 08 6156 2018

Asiakasohjauksen puhelinnumero on 08 615 69728, johon voi soittaa maanantaista - torstaihin klo 9.00 - 15.00 ja perjantaina klo 9.00 - 14.00      

Asiakasohjaajille voi laittaa ohjausta ja neuvontaa koskevia kysymyksiä myös sähköpostitse osoitteeseen: palveluohjaus.vanhuspalvelut@kainuu.fi