Asiakirjahallinto, tietosuoja ja neuvontapalvelut

Asiakirjahallinto, tietosuoja ja neuvontapalvelut vastaavat asiakirjahallinnosta ja arkistotoimesta ja tuottavat kaikki Kainuun hyvinvointialueen arkistotoimen ja tietosuojan asiantuntijapalvelut.

Asiakirjahallinto, tietosuoja ja neuvontapalvelut sijaitsee Kainuun keskussairaalassa, josta käsin arkistotoimea hallinnoidaan. Muissa toimipisteissä olevista arkistoista huolehtii kunkin yksikön arkistovastuuhenkilö.

Arkistopalvelut

Arkistohenkilökunta hoitaa mm. potilaskertomustietojen toimitukset yksiköihin ja takaisin arkistoon, potilastietojen kopioiden toimittamisen potilaiden, toisten terveydenhuollon toimintayksiköiden sekä viranomaisten tilausten perusteella, tutkimusmateriaalin kopioimisen ja toimittamisen tutkijoille.
 

Tietosuojapalvelut

Tietosuojavastaava toimii henkilötietojen käsittelyä valvovana tahona. Tietosuojavastaavan tehtävänä on organisaation erityisasiantuntijana auttaa rekisterinpitäjää saavuttamaan hyvä henkilötietojen käsittelytavan ja mahdollisten erityislakien edellyttämä korkea tietosuojan taso, jonka avulla voidaan rakentaa ja säilyttää luottamus rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välille. Tietosuojavastaavan tehtävänä on antaa asiantuntija-apua sekä organisaation henkilöstölle että ennen kaikkea johdolle, jolla on viimekätinen vastuu rekisterinpitäjänä henkilötietojen käsittelystä.