Geriatrian osaamiskeskus

Geriatrian osaamiskeskus

Muistineuvola

Muistineuvola on Kainuun kunnissa tarjottavaa perusterveydenhuollon toimintaa. Yli 65-vuotiaat kainuulaiset voivat hakeutua muistineuvolaan ilman lähetettä joko itse tai läheisen/omaisen ohjaamana, kun herää huoli muistin tai toimintakyvyn muutoksista. Yhteyttä voi ottaa puhelimitse tai Omasoten kautta. Muistineuvolassa muistihoitaja tekee alkuvaiheen tutkimukset, ja näiden pohjalta tarvittaessa lähetteen geriatrian poliklinikalle. Palvelu on asiakkaalle maksutonta.  

Geriatrian poliklinikka

Geriatrian poliklinikka on erikoissairaanhoidon toimintaa, jota tarjotaan Kainuun kunnissa. Geriatrian poliklinikalla tehdään muistiongelmien sekä muiden geriatristen erityisongelmien selvittelyä, diagnosointia, hoidon suunnittelua ja seurantaa yli 65-vuotiaille. Asiakkaat ohjautuvat geriatrian poliklinikalle lähetteellä muistineuvolasta tai muista terveydenhuollon palveluista. Poliklinikka on ajanvarauspoliklinikka, jonka ajat ovat lähete- tai kontrolliaikoja. Poliklinikalle voidaan tehdä myös konsultaatioita. Vastaanottoa pitävät geriatrit ja geriatriaan erikoistuvat lääkärit työparinaan muistihoitajat ja muistikoordinaattori. Asiakkaalta peritään erikoissairaanhoidon asiakasmaksu.

Mikäli potilaan seuranta jatkuu muistihoitajan tai muistikoordinaattorin toimesta muistipoliklinikalla erikoissairaanhoidon jo päätyttyä, on kyse perusterveydenhuollon toiminnasta, jolloin asiakkaalta ei  peritä käyntimaksua.

Yh­teys­tie­dot:

Kajaanin muistineuvola ja geriatrin vastaanotto
Kainuun keskussairaala
Sotkamontie 13, 2. kerros, sisäänkäynti F1
87300 Kajaani                                                                                                                                  

Muis­ti­neu­vo­la                    p. 044 797 0627, p. 044 797 4431
Muis­ti­koor­di­naat­to­ri           p. 044 732 0024

Vuolijoen muistineuvola

Vuolijoen terveyskeskus, 2. krs.
Pappilantie 2
88270 Vuolijoki

p. 044 797 4431

Paltamon muistineuvola

Paltamon terveyskeskus
Sairaalatie 7
88300 Paltamo

p. 044 797 0079

Ristijärven muistineuvola

Ristijärven terveysasema
Saukontie 1
88400 Ristijärvi

p. 044 797 0079

Sotkamon muistineuvola

Sotkamon terveysasema
Keskuskatu 9                                                                                                                                                                                   
88600 Sotkamo

p. 044 750 2460

Sotkamon, Paltamon ja Ristijärven geriatrin vastaanotto

Sotkamon terveysasema
Keskuskatu 9
88600 Sotkamo

Kuhmon muistineuvola

Kuhmon kaupungintalo
Kainuuntie 82
88900 Kuhmo

p. 044 797 0314

Kuhmon geriatrin vastaanotto

Käyntiosoite:
Kirkkotie 16,
88900 Kuhmo

(puh. kts. Kuhmon muistineuvola)

Hyrynsalmen muistineuvola ja geriatrin vastaanotto

Hyrynsalmen terveysasema
Kiviöntie 11
89400 Hyrynsalmi

p. 044 797 0079

Suomussalmi muistineuvola ja geriatrin vastaanotto

Suomussalmen terveysasema
Välskärikuja 2
89600 Suomussalmi

p. 044 026 0176

Muistineuvoloissa on käytössä takaisinsoittojärjestelmä.

Omasote https://omasote.kainuu.fi/ on käytössä muistineuvolassa.

Toiminnastamme voit antaa palautetta osoitteessa https://hyvinvointialue.kainuu.fi/palvelut/palautteesi ja kokemuksesi sosiaali- ja terveyspalveluista.