Välinehuolto

Välinehuolto on maakunnallisesti tehokkaasti organisoitu modernia tietotekniikkaa hyödyntävä toiminta-/palvelujärjestelmä. Kainuun keskussairaalan välinehuoltokeskuksessa on käytössä Gemini -toiminnanohjausjärjestelmä.

Asiakaslähtöisyys, vastuullisuus ja korkea laatu ohjaavat toimintaa. Kainuun sote -kuntayhtymän välinehuolto tuottaa organisaation ydinprosesseille välttämättömiä tukipalveluja. Välinehuoltotoiminta mahdollistaa hoito- ja tutkimusyksiköiden toimintaa puhdistamalla hoitovälineistöt, tarkistamalla niiden käyttökunnon, kokoamalla sovittuja välineistökokonaisuuksia, pakkaamalla ne tarkoituksenmukaisella tavalla, suorittamalla steriloinnin ja toimittamalla tuotteet käyttäjille. Huollettavaan välineistöön kuuluu leikkausosaston ja vuodeosastojen/poliklinikoiden instrumenttikokonaisuuksia, hammashuollon sekä endoskopia välineistöä. Välinehuoltotoimintaan kuuluu myös kulutustavaroiden hankintaa, vastaanottamista, varastointia ja asiakkaille toimittamista.

Välineistöä KAKS:n välinehuoltokeskukseen tulee suoraan leikkaussaleista, osastoilta, poliklinikoilta sekä Kainuun kuntien terveysasemien vastaanotoilta ja hammashoitoloista.

kass.valinehuolto@kainuu.fi