Perheneuvola


Perheneuvola tarjoaa sosiaalihuoltolain mukaisia palveluita lasta odottaville vanhemmille sekä perheille, joissa on alle 18-vuotiaita lapsia ja nuoria. 
 
Perheneuvolan tehtävä on tukea ja edistää lasten ja nuorten myönteistä kehitystä. Palvelut ovat luottamuksellisia, maksuttomia ja vapaaehtoisia. 

Kasvatus- ja perheneuvontaan voi hakeutua, jos 

  • lapsen kehitys, käyttäytyminen tai tunne-elämä aiheuttaa huolta 
  • lapsella on pulmia päivähoidossa, koulussa tai kavereiden kanssa 
  • vanhemmat tarvitsevat apua vanhemmuuteen tai vanhempien välisten ristiriitojen selvittämiseen 
  • perheessä on ollut menetyksiä tai vaikeita elämäntilanteita 
  • perheessä harkitaan avioeroa tai perheenjäsenet tarvitsevat tukea erosta selviytymiseen 

Perheneuvolassa lap­sen ja ko­ko per­heen kans­sa työs­ken­te­lee so­siaa­li­työn­te­ki­jöi­tä ja psy­ko­lo­ge­ja. Tavoitteena on ongelmatilanteen ymmärtäminen, uusien näkökulmien löytyminen ja perheen omien voimavarojen vahvistuminen. Perheen suostumuksella teemme tarvittaessa yhteistyötä perheelle tärkeiden verkostojen kanssa.  

Perheneuvolan perheasioiden sovittelu auttaa parisuhteen ristiriitatilanteissa. Avio- tai avoeroissa pidetään erityisesti silmällä lapsen etua sovittaessa lapsen huoltoon, tapaamisoikeuteen ja elatukseen liittyvistä asioista. Lisäksi perheneuvolassa tehdään kä­rä­jäoi­keu­den pyyn­nös­tä van­hem­muu­den ar­vioita ja lap­sen kuu­le­mi­sta se­kä täy­tän­töön­pa­no­so­vit­te­lua.

Asiakastyön lisäksi perheneuvola antaa työnohjausta ja konsultaatiota lasten ja lapsiperheiden kanssa työskenteleville. 
 

Asiakkuus perheneuvolassa 

Perheneuvolan asiakkaaksi voi tulla esimerkiksi neuvolan, varhaiskasvatuksen tai koulun ohjaamana tai ottamalla itse yhteyttä omaan toimipisteeseen, ks. lopussa olevat yhteystiedot. Kajaanin toimipisteessä yhteydenotto käsitellään työryhmässämme uutena asiakkuutena, jos viimeisimmästä käynnistä on kulunut yli 6 kk. 
 
Perheneuvolatyöskentely alkaa arviokäynneillä (1-3 käyntiä), jolloin kartoitetaan perheen tilannetta. Arviokäyntien jälkeen sovitaan jatkotyöskentelystä tai asiakkuuden päättymisestä. Työskentelyn tavoitteet ja kesto sovitaan yhdessä ja tavoitteiden saavuttamista arvioidaan säännöllisesti.  
 

Perheneuvolan yhteystiedot 
 
Kajaani, Lönnrotinkatu 2 C, 3. krs, 87100 Kajaani
Toimiston puh. 044 797 4960  
Puhelinaika numerossa 044 797 4151 uusille asiakkaille ma, ke ja pe klo 10–11.30  

Kajaanin toimipiste palvelee myös Paltamossa ja Ristijärvellä. 
 
Kuhmo, Kainuuntie 89, 88900 Kuhmo 
Puh. sos.työntekijä 044 797 0204 ja psykologi 044 797 0205 
 
Sotkamo, Keskuskatu 9, Sotkamon terveysasema, 88600 Sotkamo 
Puh. sos.työntekijä 044 797 0276 ja 044 797 4497 
 
Hyrynsalmi, Kiviöntie 11, 89400 Hyrynsalmi 
Puh. sos.työntekijä 044 777 3040 
 
Suomussalmi, Välskärinkuja 1, 89600 Suomussalmi 
Puh. sos.työntekijä 044 777 3040 


Voit ottaa yhteyttä helposti ja tietoturvallisesti myös Omasoten perheneuvolan (kaikkien kuntien) yhteydenottopyyntölomakkeella klikkaamalla suoraan tästä.
Viestin lähettäminen edellyttää kirjautumisen verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella, minkä vuoksi se on tietoturvallinen viestinvälitys.  

Mahdolliset aikojen peruutukset toivomme tehtävän hyvissä ajoin, koska käyttämättä jäänyt aika hidastaa jonossa olevien asiakkaiden hoitoon pääsyä.
        

Asiakaspalaute

Perheneuvolan esittelyvideo 2021