Palvelusetelit kotiin

Kotihoitoa voidaan tarvittaessa järjestää myös palvelusetelillä ostamalla palvelu yksityiseltä yrittäjältä.

Asiakkaan omavastuu ja palvelusetelin arvo määräytyy asiakkaan tulojen mukaan. Palveluseteli on henkilökohtainen ja sillä voi ostaa vain hoito- ja palvelusuunnitelmassa sovittuja palveluja.

Kainuun hyvinvointialueella on käytössä sähköinen palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä (PSOP). 

Ikäihmisten kotihoidon palvelusetelisääntökirja:

Pal­ve­lu­se­te­li­sään­tö­kir­jat 1.1.2023 al­kaen Kai­nuun hy­vin­voin­tia­lueel­la | Kai­nuun hy­vin­voin­tia­lue (cloudnc.fi)

Huomio!
Ikäihmisten kotihoidon palvelusetelipalvelutuottajat löytyvät Pa­ras­ta pal­ve­lua, Ter­ve­tu­loa ver­tai­le­maan pal­ve­lun­tuot­ta­jia sivulta.

Asiakasohjauksen pu­he­lin­nu­me­ro on 08 615 69728, jo­hon voi soit­taa maa­nan­tais­ta tors­tai­hin klo 9.00 – 15.00 ja

per­jan­tai­na klo 9.00 – 14.00. 

Asia­ka­soh­jaa­jil­le voi lait­taa oh­jaus­ta ja neu­von­taa kos­ke­via ky­sy­myk­siä myös säh­kö­pos­tit­se osoit­tee­seen

pal­ve­luoh­jaus.van­hus­pal­ve­lut@kai­nuu.fi

Kotihoidon yhteystiedot:

Hyrynsalmi
Hyrynsalmen kotihoito, Laskutie 2 C 10, 89400 Hyrynsalmi
Palveluesimies     puh. 044 715 9328

Kajaani
Eteläinen alue, Linnankatu 6 B 1. krs, 87100 Kajaani
Palveluesimies     puh. 044 797 0198 

Keskustan alue, Linnankatu 6 B 1. krs, 87100 Kajaani
Palveluesimies     puh. 044 710 1752 
                                                                              
Pohjoinen alue, Seminaarinkatu 2, Intteri-rakennus, 87100 Kajaani
Palveluesimies     puh. 044 710 1710   

Vuolijoen kotihoito, Papintie 2, 88270 Vuolijoki
Palveluesimies     puh. 044 715 7119

Kuhmo
Kuhmon kotihoito, Koulukatu 10, 88900 Kuhmo
Palveluesimies    puh. 044 797 0309
Palveluesimies    puh. 044 797 0372

Paltamo
Paltamon kotihoito, Sairaalatie 7, 88300 Paltamo
Palveluesimies    puh. 044 288 5908

Ristijärvi
Ristijärven kotihoito, Koulutie 7, 88400 Ristijärvi
Palveluesimies    puh. 044 715 9328

Sotkamo
Sotkamon kotihoito, Keskuskatu 9, 88600 Sotkamo
Palveluesimies    puh. 044 750 2168    
Palveluesimies    puh. 044 750 2837

Suomussalmi
Suomussalmen kotihoito, Välskärinkuja 2, 89600 Suomussalmi
Palveluesimies    puh. 044 026 0165