Maahanmuuttajien terveydenhuolto Kainuussa

Kaikilla kiireellistä sairaanhoitoa tarvitsevilla on oikeus hoitoon riippumatta siitä, minkä maan kansalaisia he ovat. 

Kuntalaiseksi tulevat maahanmuuttaja-asiakkaat ovat pääsääntöisesti turvapaikan saaneita pakolaisia, kiintiöpakolaisia tai muusta syystä, kuten työpaikan tai opiskelujen takia maahan muuttaneita henkilöitä. Turvapaikanhakijat ja paperittomat henkilöt eivät ole kuntalaisia.

Jos henkilöllä on Suomessa kotikunta, hänellä on oikeus saada terveyspalveluja. 

Jos henkilöllä ei ole Suomessa kotikuntaa, hänellä voi silti olla oikeus terveyspalveluihin esimerkiksi työskentelyn perusteella. Tällöin henkilön tulee osoittaa oikeutensa Kelan myöntämällä hoito-oikeustodistuksella.

Toisesta EU- tai ETA-maasta tai Sveitsistä tullut henkilö voi saada lääketieteellisesti välttämätöntä hoitoa Suomen julkisessa terveydenhuollossa eurooppalaisella sairaanhoitokortilla.

Aikuisilla turvapaikanhakijoilla on oikeus saada kiireellisen sairaanhoidon lisäksi välttämätöntä terveydenhuoltoa, kuten äitiysneuvolapalveluja. Alaikäiset turvapaikanhakijat saavat samat terveydenhuoltopalvelut kuin muut kunnan asukkaat. 

Maahanmuuttajilla on oikeus saada tulkkausapua vastaanotolla.

Maahanmuuttajille suositellaan tehtäväksi tulovaiheessa niin sanottu maahantulotarkastus. Tarkastuksessa käydään läpi asiakkaan sairaushistoria ja nykyisten terveydenhoitotarpeiden lisäksi mahdollisten infektioseulontanäytteiden tarve.

Kiintiöpakolaisille ja turvapaikan hakijoille terveystarkastus tehdään aina. Muista syistä maahan muuttaneille tarkastus tehdään tarvittaessa.

Kajaani, Paltamo, Sotkamo ja Kuhmo

Kaikkien pakolaisten osalta maahantulotarkastus tehdään Kajaanin yleislääketieteen poliklinikalla.

Turvapaikanhakijoiden tarkastukset on järjestetty vastaanottokeskusten toimesta. 

Muiden maahantulijoiden osalta tarkastus tehdään tarvittaessa yleislääketieteen poliklinikalla, opiskelijaterveydenhuollossa tai työterveyshuollossa. 

Raskaana olevat voidaan ohjata äitiysneuvolaan. Alaikäiset ohjataan lastenneuvolaan tai kouluterveydenhuoltoon. Neuvolaan aikaa varatessa tulee olla tiedossa henkilön perus- ja yhteystiedot sekä mahdollisen tulkin tarve. Mahdollisuuksien mukaan myös henkilön sairaus- ja rokotushistoria tulisi olla selvillä.

Suomussalmi, Ristijärvi ja Hyrynsalmi: 

Aikuisten osalta yhteys terveyskeskukseen. 

Alaikäisten ja raskaana olevien kohdalla neuvolaan tai kouluterveydenhuoltoon.