Asiakasmaksut, lomakkeet ja tuet

Asiakasmaksuista säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulaissa ja -asetuksessa sekä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallituksen päätöksien mukaan.